Spiritueel Ondernemers Netwerk

De nieuwe Amerikaanse president Barack Obama zei in zijn inaugurale rede op 20 januari 2009 o.a. het volgende:”De tijd is gekomen om onze geestkracht te herbevestigen, om een betere geschiedenis te kiezen, en om die kostbare gift, dat nobele idee naar voren te brengen, dat generatie na generatie is doorgegeven: De door God gegeven belofte dat allen gelijk zijn, vrij zijn en een kans verdienen om hun volledige geluk na te streven. Hij gaf aan dat we niet moeten vergeten wat vrije mannen en vrouwen kunnen bereiken, als verbeeldingskracht wordt gekoppeld aan een gemeenschappelijk doel en noodzaak aan moed. De idealen van de rechtsstaat en de mensenrechten vormen een lichtbaken voor de wereld en zullen we niet opgeven.

Hij gaf aan dat Amerika een vriend is van ieder volk en iedere man, vrouw en kind die op zoek is naar een toekomst van vrede en waardigheid. Louter macht kan ons niet beschermen en geeft ons ook niet het recht om te doen wat we willen. Veiligheid vloeit voort uit rechtvaardigheid, de kracht van ons voorbeeld, uit nederigheid en terughoudendheid. De oude haat zal ooit verdwenen zijn, de scheidslijnen tussen stammen zullen oplossen en naarmate de wereld kleiner wordt zal onze gezamenlijke menselijkheid zich openbaren. Een nieuw tijdperk van vrede wordt ingeluid. We kunnen ons niet meer veroorloven om onverschillig te zijn ten opzichte van het leed buiten onze grenzen; noch kunnen we de bronnen in de wereld opmaken zonder aandacht voor de gevolgen. De bewakers van onze vrijheid vertegenwoordigen een bereidheid om betekenis te vinden in iets dat groter is dan zij zelf. Het is deze geest die bezit van ons allen moet nemen. De oude waarden waarop ons welslagen berust zijn o.a. hard werken, eerlijkheid, moed, tolerantie en loyaliteit. Van ons wordt een nieuw tijdperk vereist van erkenning van onze verantwoordelijkheid jegens onszelf en de wereld. Niets is zo bevredigend en vormend voor onze geest en ons karakter als het ons volledig inzetten voor een moeilijke taak. De oorsprong van ons vertrouwen is de wetenschap dat God ons oproept vorm te geven aan een onzekere bestemming. En hij eindigt met de volgende woorden: “Laat het gezegd zijn door de kinderen van onze kinderen dat we, toen we getest werden, niet onze rug toekeerden en weifelden; met de ogen op de horizon en Gods gratie op ons allen, gaven we die geweldige gave die vrijheid heet door en leverden die veilig over aan toekomstige generaties”.(Met dank aan Menno Grootveld/ANP in het FD).

Deze inaugurale rede is een belofte van Barack Obama waar wij niet alleen hem en de Amerikanen aan kunnen herinneren, maar waar wij elkaar mijns inziens op dienen aan te spreken. Vertrouw daarbij echter niet op een onzekere maar op een zekere bestemming. Vrijheid begint met de bevrijding van ons zelf van onze schijn-ikken, door Zelfrealisatie.
Respect voor de ander begint met openheid; openstaan voor andersdenkenden. Koester jouw bijdrage aan een betere wereld in denken en doen niet als jouw bezit, maar als een gedeeltelijke en te delen openbaring van de waarheid en de wijsheid die in het Zijnde omsloten ligt. Sta je er niet op voor, maar geef het in dankbaarheid door. Elkaar aanvullend, inspirerend en stimulerend. Geen van ons heeft de gehele waarheid en wijsheid in pacht, maar ieder van ons heeft een deel van het Zijnde in zich. Een nieuw tijdperk breekt aan als we dat hier openbaren.

Bert-Jan van der Mieden.
P.S. Je kunt als je wilt ook reacties lezen op http://www.bertjanvandermieden.nl, van waaruit ik ook verwees naar dit netwerk.

Weergaven: 14

Hierop reageren

richting geven aan
je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap'
in werk en leven"

"lees dit boek en je weet alles"

meer reacties...
te koop bij:
managementboek.nl
 

"Wil je weten wie je bent en wat je hier te doen hebt?"
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend"

te koop bij:
bol.com en auteurs

Badge

Bezig met laden...

© 2020   Gemaakt door Theo Buijsrogge.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden