Spiritueel Ondernemers Netwerk

In de jaren tachtig volgde ik de marketingcursussen NIMA A en B en in een daarvan legde een docent uit hoe de katholieke kerk uitstekend haar marketing verzorgde. Ik vond het een opmerkelijke en gewaagde uitleg, maar wel goed gevonden. Het heeft de kerk eeuwenlang geen windeieren gelegd. Zelf oecumenisch hervormd opgevoed wist ik van de praktijken in hervormde gemeenten die, onder dreiging van hel en verdoemenis, zich met menige erfenis wisten te verrijken. Daar wisten pastoors kennelijk ook wel raad mee, dus verrijking door te wijzen op zondigheid was niet kerkgebonden. Een ander historisch gegeven is dat een paar honderd jaar na Christus werd besloten om een aantal oude Geschriften maar achter te houden, uit angst voor ondermijning van de macht der kerkvaders. Evenals de godsdiensttwisten, de inquisitie, kruistochten, martelingen en heksverbrandingen, zijn deze gebeurtenissen allemaal bewijsbaar en bekend. Ik haal dit aan, omdat we zeer onlangs via de media geconfronteerd worden met discussies in de katholieke en hervormde kerk over de geschiedenis van de mensheid. Anno 2009 schrijven de kerken weer hun eigen geschiedenis.

Met walging en weerzin hebben we kennis kunnen nemen van de uitspraken van de Britse bisschop Williamson, die niet schroomt om te ontkennen dat er zes miljoen joden in gaskamers zijn omgebracht. Hij maakt onderdeel uit van een broederschap, waarvan een der leden beweert dat de gaskamers uitsluitend dienden om de joden te ontluizen. Het is te weerzinwekkend om te vermelden, maar die uitspraken zijn wel gedaan. Bij Paus Benedictus XVI herhaalt de geschiedenis zich. Hij geeft aan dat hij geen weet had van de opvattingen van deze bisschop toen hij de excommunicatie van Williamson en de broederschap ophief. Doet me in deze context dan toch meteen denken aan “Ich hab es nicht gewusst” na de Tweede Wereldoorlog en ook aan een paar directeuren die plotseling leden aan geheugenverlies toen de frauduleuze praktijken ondubbelzinnig aan het licht kwamen. De Paus staat dacht ik toch bekend als een gestudeerd man. En kerken zijn organisaties. Ook hier miscommunicatie. (Grappig, daar zit ook het woord mis in). De katholieke kerk laat hier in de marketing een behoorlijke steek vallen, want prominente katholieken keerden de kerk prompt de rug toe. Of de paus er in slaagt, door zijn excuses en oproep aan Williamson tijdens zijn persconferentie, de associatie van zijn pausschap met antisemitisme weg te nemen is zeer de vraag. Ik zou niet graag katholiek zijn. Maar dat is een persoonlijke keuze.

Hetzelfde geldt voor de hervormde gelovigen. Andries Knevel, het boegbeeld van de Evangelische Omroep, haalde de pers door in een televisieprogramma aan te geven dat hij niet geloofde dat de wereld in zesmaal 24 uur geschapen was. Gevolg: De achterban van de EO in rep en roer. Uit onderzoek bij het veertigjarig bestaan van de EO in 2007 bleek dat 61% van de achterban nog gelooft dat God de wereld in zeven dagen, inclusief rustdag, heeft geschapen. Die discussie roept bij mij de volgende vragen op: Er van uitgaande dat God een Mysterie is en Diens wegen in ieder geval toch deels ondoorgrondelijk zijn voor ons mensen, wie zijn wij dan om te beweren dat God volstond met een eenmalige zesdaagse werkweek en daarna een dag vrijaf nam? Wie weet wat Hij, om het maar bij het in de Christelijke kerk gangbare beperkte mannelijke Godsbeeld te houden, de achtste dag en daarna deed en doet? Het getuigt mijns inziens van behoorlijke arrogantie om Gods agenda maar even te bepalen en te vullen.

In dit Darwinjaar is er weer genoeg stof tot overdenken en doordenken voor menig kerkgenootschap, in plaats van na te praten en in die zin ook na te denken. Gelukkig wordt de geschiedenis niet bepaald door wat sommige kerkleiders beweren. Ik ben benieuwd wanneer historici over kerkgenootschappen als geschiedenis schrijven. Het kan nog een hele boeiende 21e eeuw worden!

Reacties op dit artikel kun je eventueel ook bekijken op http://www.bertjanvandermieden.nl en Xing bij het forum spiritualiteit in de maatschappij

Bert-Jan van der Mieden.

Weergaven: 209

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Hi Bert-Jan,
Ik ben katholiek op gevoed maar heb daar nu niet veel meer mee.
Walging en weerzin mmm... mij doet dat niet zo veel, hij had waarschijnlijk gelijk dat de luizen dood gingen,:-)
Begrijp me goed het deugt niet wat hij zegt maar wie neemt dat nu serieus vandaag de dag.
Het kan geschiedenis worden als we daar niet meer op reageren. In mijn beleving geef je hen nog te veel krediet.
De bijbel is een mooi boek met veel waardevols erin maar niet echt een geschiedenisboek.
De verwoording had beter geweest "In zes momenten schiep hij de wereld" de vibratie God werkt niet met ons begrip van tijd.
groetjes ruud
Ook ik ben Katholiek opgevoed, gelukkkig maar tot mijn 14de levensjaar.
Het doet er weinig toe of die bisschop nu wel dan niet ge-excommuniceerd is, over zijn onbezonnen(?) verwoording over de holocaust. De feiten daarover zijn allen bekend.Deze "kerk" is nu eenmaal goed in het verduisteren van de waarheid.Het verhaal heeft er in elk geval toegeleidt dat mensen weer gaan nadenken en gaan zoeken naar de oorsprong en dat er een discussie opgang komt inzake alle poltieke en religieuze struisvogel gedragspatronen.
Historie of niet de meeste onder ons, inclusief mijzelf,kunnen het nog steeds niet bevatten wat er werkelijk afspeeld in de geest van het kudde dier.
Hoeveel weten er eigenlijk dat het juist de katholieke "kerk" was die rond het jaar 356 de eerste concentratie kampen inclusief verbrandings ovens bouwde? Te belachelijk voor woorden om steeds weer te roepen ja maar ze hebben ook veel goeds gedaan voor de mensheid.Ik ben zelf nog aan het zoeken welke dat dan wel geweest mogen zijn.
Lekker makkelijk toch om steeds maar weer te zeggen "sorry" het was niet goed van ons om dit en dat te doen ( inquisitie-Maria was een hoer-wij gaven toestemming voor de holocaust om de joden uit te roeien- sanitaire voorzieningen zijn niet nodig waardoor er de zwarte dood kon ontstaan etc etc) foutje bedankt en daarna gewoon doorgaan met hun machtspelletje.
De mensheid vereerde eerst de godin daarna de god en nu voor het eerst sinds de evolutie van de mens herrijst de godin en kan samen met de god een nieuw tijdperk creeren. Ik verheug me hier deel van uit te mogen maken, eindelijk is het zover dat velen ontwaken uit de gevangenis van indoctrinatie, door in te zien dat wij zowel de mannelijke als de vrouwelijke principes in onszelf hebben waardoor we het goddelijke in onszelf mogen ervaren zonder de hulp van "pedofiele" pausen priesters en consorten.
Elk moment is geschiedenis op zich, onze (levens) leerschool waarin we zelf de co-creator zijn.
Persoonlijk vindt ik het een goed streven om aandacht te besteden aan wat geweest is en ons af te vragen of er menselijkere manieren zijn om om te gaan met de realiteit, een realiteit die we zelf scheppen.
nog twee pauzen te gaan......heeft een wijze ziener gezegd.....
tja en de kerk pastte precies in de evolutie van de mens die graag zijn verantwoordelijkheid buiten zich plaatst en een verre GOD voor alles verantwoordelijk houdt als een lieve overpappie.
Beste Cas,

Bedankt voor je uitvoerige en open reactie. Een mooie anekdote! Persoonlijk geloof ik zowel in het goddelijke in de mens, als in een persoonlijke God buiten ons, maar dan niet de karikatuur die vele mensen daarvan gemaakt hebben en maken. Ik schrijf erover omdat er nog zoveel (verborgen) lijden is door de misdaden die gepleegd zijn en worden.
Hoezeer ik ook anders denk over de waarde van kerkelijke instituten dan vele leden daarvan, ik hecht eraan om zo respectvol en genuanceerd mogelijk over hen te schrijven. Godsdiensten en alle spirituele bewegingen zijn een onderdeel van ons evolutie- en bewustwordingsproces. Met mijns inziens als uiteindelijk doel ons Zelf, onze Oorsprong en onderlinge Verbondenheid weer te hervinden. Zie ook mijn weblichtjes, o.a. in februari hierover op http://www.bertjanvandermieden.nl.

Hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Cas Maarseveen zei:
Beste Bert-Jan,

Waarom maken wij ons nog zo druk over de leugen mbt de rol van de kerk in de geschiedenis en allerlei belachelijke uitspraken van vertegenwoordigers van dit instituut?
Ieder weldenkend/voelend mens is zich ondertussen toch wel bewust van de geschiedenisvervalsing die dergelijke bolwerken wanhopig blijven volhouden? Niet alleen kerken trouwens, regeringen kunnen er ook een houtje van…

Ik moet er eigenlijk wel een beetje om lachen. Al die exoterische poppenkast.
Gelukkig hebben de Nag Hammadi geschriften de verdelging destijds overleefd. Kunnen we toch nog een stukje meepikken van de christelijke esoterie, het oerchristendom wat de kerk zo radicaal heeft geprobeerd uit te roeien.
Ook wel begrijpelijk hoor: heel bedreigend die visies over het innerlijk weten, over kracht in plaats van macht, doodeng voor een dergelijk machtsbolwerk.

Het heeft gewoon zo moeten zijn. Kan me daar verder niet (meer) zo druk over maken. Probeer er meer een les uit te leren: de vergelijking van deze geschiedenis met onze innerlijke strijd gedurende ons leven (onze levens). De weg van macht naar kracht, van exoterie naar esoterie, de overwinning van het ego.
Wat dat betreft ben ik het wel eens met Gertrud: “De kerk paste precies in de evolutie van de mens die graag zijn verantwoordelijkheid buiten zich plaatst en een verre GOD voor alles verantwoordelijk houdt als een lieve overpappie”.
Kerk en “god” hebben m.i. totaal niets met elkaar te maken. Exoterische geloofssystemen houden ons alleen maar weg van de bron.

Nog een leuke anekdote:

In het paradijs was alles goed totdat de mens meer wilde; meer macht, meer kennis, en zich daarmee steeds meer van god, van de bron verwijderde.
God besloot zich te verstoppen. Hij dacht na: zal ik me hoog in de bergen verstoppen? Nee, want over een paar eeuwen hebben de mensen middelen uitgevonden om zelfs de hoogste berg te beklimmen. Zal ik me op de bodem van de oceaan verstoppen? Nee, want uiteindelijk zal de mens zelfs in staat zijn om de diepste oceaanbodems te onderzoeken.
Weet je wat!? Ik verstop me diep in de mens zelf! Dat is de enige plek waar de mens mij nooooit zal zoeken…

Het ziet er toch naar uit dat steeds meer mensen hem/haar (zichZELF) gevonden hebben!
Die paar pauzen en andere hulpsinterklazen met hun volgelingen komen daar ooit zelf ook wel achter.
Ondertussen kan ik eigenlijk alleen maar glimlachen over de wanhopige stuiptrekkingen van zo’n exoterisch bolwerk. Ik bedoel niet uitlachen maar glimlachen vanuit mededogen en herkenning: ooit zat ik zelf ook in zo’n gevecht met mijn ego…

HARTstikke bedankt voor je posting, Bert-Jan!
Toch wel leuk om even op te mogen reageren.

Vriendelijke groet,
Cas
Hallo Bert-Jan,

Een interessant stuk wat jij schrijft. Ik vraag me ook af waarom mensen altijd menen te weten wat God denkt, of zoals in jouw stuk, menen Gods agenda te bepalen. Staat er in de bijbel ook niet "Een dag is voor mij 1000 jaren?"

Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar heb dit verder losgelaten. Met de intentie overigens dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Voor mij is de bijbel een boek, geschreven in de context van een bepaalde tijd. Ook dat wordt door sommige christenen weleens vergeten. O.b.v. teksten uit dit boek, menen ze anderen te moeten veroordelen. Maar ja, de Islam doet eigenlijk hetzelfde.
Hoi Matthias,

Bedankt voor je reactie. Ik ben het met je eens. Er is naar aanleiding van dit artikel een reactie gekomen van iemand die ook wees op de duizend jaren en daar is een kleine uitwisseling uit ontstaan. Als je daar kennis van wilt nemen ga dan naar http://www.bertjanvandermieden.nl. Het eerste artikel erover. Het blijft een boeiend gegeven. In mijn weblichtjes maak ik ook wat los. Wellicht ook weer stof voor een artikel hier. Ondernemers bepalen hun ondernemen in grote mate bewust en onbewust op basis van hun waarden, normen en levensovertuiging. Werknemers doen dat ook. Doordat veel verborgen en onuitgesproken blijft heeft dat invloed op de communicatie. Vandaar dat die vaak niet goed verloopt. Maar dat is een ander onderwerp, ook al heeft het mijns inziens alles met elkaar te maken.

Hartelijke groeten,
Bert-Jan van der Mieden.


Matthias Bosgraaf zei:
Hallo Bert-Jan,

Een interessant stuk wat jij schrijft. Ik vraag me ook af waarom mensen altijd menen te weten wat God denkt, of zoals in jouw stuk, menen Gods agenda te bepalen. Staat er in de bijbel ook niet "Een dag is voor mij 1000 jaren?"

Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar heb dit verder losgelaten. Met de intentie overigens dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Voor mij is de bijbel een boek, geschreven in de context van een bepaalde tijd. Ook dat wordt door sommige christenen weleens vergeten. O.b.v. teksten uit dit boek, menen ze anderen te moeten veroordelen. Maar ja, de Islam doet eigenlijk hetzelfde.
Voor de goede orde:

Zowel bij het artikel op 09 februari en 10 februari is er een link geplaatst naar de reacties alhier.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Bert-Jan van der Mieden zei:
Hoi Matthias,

Bedankt voor je reactie. Ik ben het met je eens. Er is naar aanleiding van dit artikel een reactie gekomen van iemand die ook wees op de duizend jaren en daar is een kleine uitwisseling uit ontstaan. Als je daar kennis van wilt nemen ga dan naar http://www.bertjanvandermieden.nl. Het eerste artikel erover. Het blijft een boeiend gegeven. In mijn weblichtjes maak ik ook wat los. Wellicht ook weer stof voor een artikel hier. Ondernemers bepalen hun ondernemen in grote mate bewust en onbewust op basis van hun waarden, normen en levensovertuiging. Werknemers doen dat ook. Doordat veel verborgen en onuitgesproken blijft heeft dat invloed op de communicatie. Vandaar dat die vaak niet goed verloopt. Maar dat is een ander onderwerp, ook al heeft het mijns inziens alles met elkaar te maken.

Hartelijke groeten,
Bert-Jan van der Mieden.


Matthias Bosgraaf zei:
Hallo Bert-Jan,

Een interessant stuk wat jij schrijft. Ik vraag me ook af waarom mensen altijd menen te weten wat God denkt, of zoals in jouw stuk, menen Gods agenda te bepalen. Staat er in de bijbel ook niet "Een dag is voor mij 1000 jaren?"

Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar heb dit verder losgelaten. Met de intentie overigens dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil. Voor mij is de bijbel een boek, geschreven in de context van een bepaalde tijd. Ook dat wordt door sommige christenen weleens vergeten. O.b.v. teksten uit dit boek, menen ze anderen te moeten veroordelen. Maar ja, de Islam doet eigenlijk hetzelfde.
Hallo naamgenoot,

Ik heb in Israël gewoond en altijd een onverklaarbare band gehad met dit land. De eerste keer dat ik er kwam, had ik sterk het gevoel thuis te komen.

Toch ga ik je iets zeggen waar je tegenwoordig voor veroordeeld kunt worden.

Ik ben mij gaan verdiepen in de geschiedenis van de Joden en de holocaust. Hoewel ik zelfs heb overwogen om Jood te worden en in Israel te blijven, bleef bij mij de behoefte bestaan om de geschiedenis van het Joodse volk zo objectief mogelijk te onderzoeken. Ik heb gesproken met Joden en Arabieren. Ik ben gaan zoeken op internet.

Het zal je wellicht verbazen maar het huidige Joodse volk zoals wij dat kennen, heeft een andere oorsprong dan velen weten. De Joden zijn NIET de Semieten. De Palestijnen zijn Semieten. Denk daar eens over na wanneer je het woord antisemitisme gebruikt. Het huidige Joodse volk is niet een ras. Het bestaat uit meerdere rassen waarvan de Kahzaren thans de grootste groep uitmaken. De Kahzaren hebben enkele honderden jaren geleden het Semitische geloof geadopteerd om politieke redenen. Later zijn zij zichzelf Joden gaan noemen. De huidige Joden hebben niets te maken met de vroegere bewoners uit Judea. Er zijn vooral in de VS kleine groepen mensen die wel afstammen van deze bewoners. Deze "echte" Joden nemen afstand van alles wat Israël en haar huidige bewoners doen en claimen.

Waarom vertel ik dit allemaal?

Je haalt scherp uit naar de bisschop die vragen stelt bij de holocaust. Je grijpt dit aan om de absurditeit van de kerk te illustreren. Er zijn vele aanleidingen om de onrechtvaardigheid van de kerk aan te tonen. Maar deze bestrijd ik.

Als je de holocaust en de geschiedenis van het Kahzaarse Zionistische Bolsjevisme gaat onderzoeken, zul je wellicht een beetje gaan begrijpen waarom deze bisschop zo'n uitspraak doet. Deze man geeft aan zijn twijfels te hebben bij de officiële lezingen over de holocaust. Wat is er mis wanneer iemand vragen stelt? Zouden wij allemaal niet onze eigen waarheid moeten vinden? Weet je hoeveel moed je tegenwoordig moet hebben om hier openlijk een discussie over te starten zoals hij deed? Denk je niet dat deze bisschop zich bewust was hoe controversieel zijn uitspraken waren en welke gevolgen dat kon hebben voor zijn positie? Is het niet gemakkelijk om deze man om zijn mening te veroordelen zonder te onderzoeken wat hij bedoelt?

Ik ben geen voorstander van de kerk. Daarin ondersteun ik jouw stuk. Echter, de actie van deze bisschop heeft mijn respect voor de kerk een beetje doen terugkomen.
Beste Bert-JanWiegeraad,

Heel hartelijk dank voor deze boeiende informatie en jouw reactie. Ik ben het met je eens dat je iemand dient te respecteren die de moed heeft om een discussie aan te gaan en die naar de waarheid op zoek is. Maar het gaat mijns inziens niet aan om de holocaust, die helaas heeft plaatsgevonden en waarvan onomstotelijke bewijzen zijn dat die in al haar verschrikking heeft plaats
gevonden, te ontkennen. Zeker iemand met een dergelijke functie en positie zou dat dan toch zorgvuldiger aan de orde dienen te stellen. Die heeft daarin mi jns inziens een zware verantwoordelijkheid . Het ontkennen van het leed van wie dan ook is mijns inziens onjuist.
Bert-Jan Wiegeraad zei:
Hallo naamgenoot,

Ik heb in Israël gewoond en altijd een onverklaarbare band gehad met dit land. De eerste keer dat ik er kwam, had ik sterk het gevoel thuis te komen.

Toch ga ik je iets zeggen waar je tegenwoordig voor veroordeeld kunt worden.

Ik ben mij gaan verdiepen in de geschiedenis van de Joden en de holocaust. Hoewel ik zelfs heb overwogen om Jood te worden en in Israel te blijven, bleef bij mij de behoefte bestaan om de geschiedenis van het Joodse volk zo objectief mogelijk te onderzoeken. Ik heb gesproken met Joden en Arabieren. Ik ben gaan zoeken op internet.

Het zal je wellicht verbazen maar het huidige Joodse volk zoals wij dat kennen, heeft een andere oorsprong dan velen weten. De Joden zijn NIET de Semieten. De Palestijnen zijn Semieten. Denk daar eens over na wanneer je het woord antisemitisme gebruikt. Het huidige Joodse volk is niet een ras. Het bestaat uit meerdere rassen waarvan de Kahzaren thans de grootste groep uitmaken. De Kahzaren hebben enkele honderden jaren geleden het Semitische geloof geadopteerd om politieke redenen. Later zijn zij zichzelf Joden gaan noemen. De huidige Joden hebben niets te maken met de vroegere bewoners uit Judea. Er zijn vooral in de VS kleine groepen mensen die wel afstammen van deze bewoners. Deze "echte" Joden nemen afstand van alles wat Israël en haar huidige bewoners doen en claimen.

Waarom vertel ik dit allemaal?

Je haalt scherp uit naar de bisschop die vragen stelt bij de holocaust. Je grijpt dit aan om de absurditeit van de kerk te illustreren. Er zijn vele aanleidingen om de onrechtvaardigheid van de kerk aan te tonen. Maar deze bestrijd ik.

Als je de holocaust en de geschiedenis van het Kahzaarse Zionistische Bolsjevisme gaat onderzoeken, zul je wellicht een beetje gaan begrijpen waarom deze bisschop zo'n uitspraak doet. Deze man geeft aan zijn twijfels te hebben bij de officiële lezingen over de holocaust. Wat is er mis wanneer iemand vragen stelt? Zouden wij allemaal niet onze eigen waarheid moeten vinden? Weet je hoeveel moed je tegenwoordig moet hebben om hier openlijk een discussie over te starten zoals hij deed? Denk je niet dat deze bisschop zich bewust was hoe controversieel zijn uitspraken waren en welke gevolgen dat kon hebben voor zijn positie? Is het niet gemakkelijk om deze man om zijn mening te veroordelen zonder te onderzoeken wat hij bedoelt?

Ik ben geen voorstander van de kerk. Daarin ondersteun ik jouw stuk. Echter, de actie van deze bisschop heeft mijn respect voor de kerk een beetje doen terugkomen.
Hallo Bert-Jan en Cas,

De kerk heeft eeuwenlang de mensheid leugens voorgehouden. Heel effectief verketterde de kerk een ieder die twijfelde aan zijn leer.

Stel je eens voor, al is het maar voor even, dat alles wat je geleerd hebt over de holocaust, ook een leer is. Een leer die geen nader onderzoek duldt of weerstaat, en deze daarom verkettert.

Een onderzoeker van planten en dieren, is een bioloog.
Een onderzoeker van de sterren, is een astronoom.
Een onderzoeker van de holocaust, is een antisemiet.

Stel je daarbij ook eens voor, al is het maar even, dat mensen die de holocaust serieus onderzoeken, niets te maken hebben met kaalgeschoren neo nazi's die met alcohol en angst in bloed door de straten van Dresden marcheren. Dat de mensen hun twijfels over de holocaustleer niet laten ontspruiten uit haat jegens een of ander ras, maar uit de wens om te WETEN en te BEGRIJPEN.

De Duitsers hielden op de persoon nauwkeurig bij wie in Auschwitz om welke reden stierf.
http://abundanthope.net/pages/article_2737.shtml

Deze video geeft de resultaten van uitgebreid onderzoek.
http://www.opposingdigits.com/forums/viewtopic.php?t=6271

Googlelen op: khazarian zionist bolsjeviks geeft veel links met opzienbarend materiaal.

Ik zeg niet wat waar is en wat niet. Ik denk wel dat dit soort informatie kan hebben bijgedragen tot de uitspraken van bisschop Williamson.
Beste Bert-Jan Wiegeraad,

Met alle respect en ik zal naar je verwijzingen gaan kijken, maar je kunt het mijns inizens niet maken om in het rijtje astronoom enz. vervolgens te stellen dat een onderzoeker van de holocaust een antisemiet is. Er zijn vele onderzoekers van de holocaust (geweest) die dat in het geheel niet zijn en die je met een dergelijke opmerking in zo'n rijtje buitengewoon kwetst. Ik sta open voor elke informatie, voor elke nuancering, voor elk onderzoek en elke andere uitkomst, maar het gaat niet aan om lijden van personen, van volkeren te ontkennen. Het door jou gegeven rijtje vind ik schokkend, zeker voor hen die direct betrokken zijn bij. Ik weet zelf hoe lastig het is om zo te schrijven dat een en ander niet anders kan worden uitgelegd als bedoeld. Wellicht bedoel je het geheel anders, misschien zelfs wel van "de laatste hoort in dit rijtje niet thuis", maar dat behoeft dan toch echt toelichting. Wellicht hanteer je een andere definitie van de holocaust dan de gangbare, maar dan lijkt het mij goed dat aan te geven. Mij heb je in ieder geval geraakt. Onthutsend.
Hoeveel eervolle en diep bewogen en betrokken mensen hebben niet de moeite genomen en nemen de moeite wellicht om zich met dit onderwerp bezig te houden, juist om het antisemitisme te bestrijden. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Als is het er maar een, dan is dit rijtje al verkeerd. Waarbij ik erken dat dit alles mijn emotie is.


ite>Bert-Jan Wiegeraad zei:
Hallo Bert-Jan en Cas,
De kerk heeft eeuwenlang de mensheid leugens voorgehouden. Heel effectief verketterde de kerk een ieder die twijfelde aan zijn leer.
Stel je eens voor, al is het maar voor even, dat alles wat je geleerd hebt over de holocaust, ook een leer is. Een leer die geen nader onderzoek duldt of weerstaat, en deze daarom verkettert.

Een onderzoeker van planten en dieren, is een bioloog.
Een onderzoeker van de sterren, is een astronoom.
Een onderzoeker van de holocaust, is een antisemiet.

Stel je daarbij ook eens voor, al is het maar even, dat mensen die de holocaust serieus onderzoeken, niets te maken hebben met kaalgeschoren neo nazi's die met alcohol en angst in bloed door de straten van Dresden marcheren. Dat de mensen hun twijfels over de holocaustleer niet laten ontspruiten uit haat jegens een of ander ras, maar uit de wens om te WETEN en te BEGRIJPEN.

De Duitsers hielden op de persoon nauwkeurig bij wie in Auschwitz om welke reden stierf.
http://abundanthope.net/pages/article_2737.shtml

Deze video geeft de resultaten van uitgebreid onderzoek.
http://www.opposingdigits.com/forums/viewtopic.php?t=6271

Googlelen op: khazarian zionist bolsjeviks geeft veel links met opzienbarend materiaal.

Ik zeg niet wat waar is en wat niet. Ik denk wel dat dit soort informatie kan hebben bijgedragen tot de uitspraken van bisschop Williamson.
Dankjewel Cas, er zit veel wijsheid in jouw woorden.

Antwoorden op discussie

RSS

richting geven aan
je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap'
in werk en leven"

"lees dit boek en je weet alles"

meer reacties...
te koop bij:
managementboek.nl
 

"Wil je weten wie je bent en wat je hier te doen hebt?"
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend"

te koop bij:
bol.com en auteurs

Badge

Bezig met laden...

© 2020   Gemaakt door Theo Buijsrogge.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden