Spiritueel Ondernemers Netwerk

Informatie

Adviseurs

Mensen in deze groep werken als adviseur, op het gebied van bijv. organisatieadvies, HRM, communicatie, marketing of financiën.

Leden: 142
Meest recente activiteit: 4 Nov 2019

Meer...

Kijk voor meer adviseurs op de informatiewebsite van Spiritueel Ondernemers Netwerk, sectie Organisaties, categorie Adviesbureau's

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Adviseurs om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Jeroen van Rooij op 5 Oktober 2009 op 20.17
Beste collegae en geïnteresseerden,

De Praktijk voor Integrale Gezondheidsbegeleiding zoekt in de Euregio Antwerpen/Breda/Turnhout/Tilburg/Hasselt/Eindhoven samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en instellingen op het gebied van schadelastbeperking en ziekteverzuimpreventie. Bedrijven, instellingen en verzekeringsmaatschappijen die zich hier actief mee bezighouden en open staan voor complementaire methodes kunnen contact opnemen met de zaakvoerder Jeroen van Rooij (contactgegevens onderaan). In onderling overleg kan bekeken worden welke aanvullende methodes het beste aansluiten. Hierbij valt onder andere te denken aan healthcoaching, dieetadvies, loopbaanbegeleiding en HRM-diensten.

Vriendelijke groetjes,

Jeroen van Rooij

Praktijk voor Integrale Gezondheidsbegeleiding
Coaching, Counseling, Voedingsadvies en HR-diensten
www.jvanrooij.be
Hoveniersstraat 36
2300 Turnhout
014-434493
0487-609841
BTW BE 0899.486.641
Lid VGB

www.letsconnect.be
Reactie van Viviana - Spiritscoach op 5 Mei 2009 op 11.12


Mooi initiatief ! Ben zelf jurist en tevens Medium. Ik zie in de dagelijkse praktijk dat elk mens het deel van God graag wil laten zien. Ook zien als spiegel in de ander. Indien vanuit het onderbuikgevoel een verbinding gemaakt kan worden is er naar mijn idee al een begin. Het begin dat Ego's samen willen werken. Indien vanuit de hartintenties het gezamelijke doel helder is, waarbij beide belangen met respect aanwezig kunnen zijn is de gezamelijkheid geboren.
Intenties vanuit ieders hart gaat voor Samen-Werking.

Een boeiend proces om de intenties vanuit een gedragen Ego uit te spreken en samen te realiseren. Waarbij evaluaties, feedbacks gedurende het proces essentieel zijn. Alles om de gezamelijke intenties en het gedragen doel/samenwerking als ware voldoening te laten onstaan. Creatie vanuit hart en ziel.

Botsende energie heeft ook nog niet de intentie om de gezamelijke samenwerking tot creatie te brengen daar het Ego door middel van een masker het hele proces onder druk zet.

Alles valt en staat met de fase van Zelf-Bewust-Zijn van partijen, de mensen achter de deelnemende partijen.

Nu ik hier je 'rollen-spel' lees kan ik me best voorstellen dat er mensen zijn die een stukje bewustzijnsvergroting gaan ervaren. Het Ego zal dan meer naar de achtergrond gaan.

Succes met dit mooie initiatief.

Viviana
Reactie van Thally Sangster op 5 Mei 2009 op 8.46
Ha Tanni,

Mijn antwoord is niet volledig, besef ik.
Mensen hebben ieder hun eigen energieveld. Harmonie ontstaat schijnbaar als deze energievelden niet veschillen. Maar als een partij zich niet lekker voelt bij die afstemming, dan is het spanningsveld tussen de personen welliswaar opgelost, maar is een nieuw spanningsveld verplaatst in de persoon die (letterlijk) geslikt heeft.

De spiritualiteit is er op gericht om spanningsvelden op te lossen.

Mijn doel is om op juridisch gebied een methode te ontwikkelen, of spitituele methodes op juridisch gebied toe te passen, die beide partijen op een hoger plan brengen.

Dat klinkt nog vaag, maar ik kom er wel. Jou reactie stimuleert mij om verder te denken en daar ben ik erg blij mee.

Hartelijke groet,

Thally
Reactie van Thally Sangster op 4 Mei 2009 op 13.16
Ha Tanni,

Bedankt voor je snelle en spontane reactie. Ik vind dit heel stimulerend!

Ja, het is de vraag: kunnen mensen zich niet verplaatsen / inleven in de ander, of willen zij dat niet?

Als er werkelijk sprake is van onwil -niet willen- heb je als als procesbegeleider een zware dobber. Ik zou in dat geval er achter proberen te komen waar die onwil vandaan komt. Ik heb heel vaak mensen die in eerste instantie de hakken in het zand zetten toch zien omzwaaien.

Als mensen zich niet kunnen inleven, zijn er gerichte spelvormen te bedenken, waarbij men in de schoenen van de andere partij terecht komt. Een manier waarop ik dit aan zou kunnen bieden is de volgende.

1. Partijen gaan onder mijn leiding een fictief contract sluiten. Ze krijgen hierbij de tegenoverliggende rol toebedeeld, als die zij in werkelijkheid vervullen. Voordeel is hierbij dat partijen leren aanvoelen met welke belangen en beslissingen de andere partij te maken heeft.
Vervolgens gaan wij evalueren wat soepel en vlot tot stand komt en waar partijen punten van spanning ervaren.

2. (Variant hierop) We gaan weer een contract af sluiten, maar ik neem zelf de rol op van contractpartij. Beide partijen werken samen 'aan de andere kant van de tafel'. Voordeel bij deze tweede variant is, dat partijen hier gebroederlijk naast elkaar staan.

Hartelijke groet,

Thally
Reactie van Tanni Koens op 4 Mei 2009 op 11.34
Wat een fantastisch plan Thally, en wat je schetst over de dagelijkse praktijk is zo herkenbaar. Mensen leren denken vanuit gedeeld belang, ze verder laten kijken dan zichzelf en hun kortzichtig eigenbelang is zo belangrijk en tevens ook moeilijk. Jouw aanpak heeft elementen in zich van het Harvard onderhandelingsmodel, gericht op 'winst' of succes voor alle onderhandelingspartners, met respect en aandacht voor de positie en de verschillen van de ander. Inlevingsvermogen en je kunnen verplaatsen is dus een belangrijk vereiste, en hoe leer je dat aan bij mensen die dat soms overduidelijk missen? Hoe doe jij dat?
Reactie van Thally Sangster op 4 Mei 2009 op 11.15
Beste Mensen,

Ik besef steeds meer dat ik als 'gewoon' jurist nooit gelukkig zal worden. Toch lijkt het wel alsof ik aan dit vak zit vastgeklonken. Daarom is er voor mij geen andere mogelijkheid dan mijn professie zo vorm te geven dat ik er mijn wezen in kan terugvinden en het daardoor weer leuk ga vinden.

Mijn gebed is verhoord. Het gaat lukken!

Ben benieuwd naar jullie reacties.


Met hartelijke groet,


Thally Sangster

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUURZAME SAMENWERKING, DOOR SPIRITUEEL JURISME:
DE NIEUWE MANIER VAN ZAKENDOEN


Duurzame Samenwerking
Steeds meer mensen komen tot het inzicht dat de wereld er door onze manier van handelen niet mooier op wordt. Steeds meer stemmen gaan op ‘om het roer om te gooien’. Vormen van duurzaam ondernemen komen tot bloei. Zakelijke netwerken schieten als paddestoelen de grond uit en zijn een groot succes.
Duurzame samenwerking, in plaats van: ‘ieder voor zich’, levert tastbare resultaten op: meer kracht, meer energie, meer kennis, meer plezier.
De traditionele methode waarop in het zakelijk verkeer partijen met elkaar een overeenkomst aan gaan, sluit hier echter slecht op aan.

De huidige praktijk
Dit is hoe het in de praktijk gaat: partijen zien voordeel in een samenwerking; zij spreken wat punten met elkaar door en vervolgens komt een partij met een contract ‘waar de ander op mag gaan schieten’. Alsof het oorlog is! Iedere partij is uitsluitend met zichzelf bezig, om zijn situatie zo goed mogelijk naar de ander af te dekken. Het ‘wij’ wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan het ‘ik’. Dit kan nare consequenties hebben:
• Blind voor de belangen van de ander, wordt er veel over het hoofd gezien en vroeg of laat blijkt dat de verwachtingen over de wederpartij niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Teleurstellingen, irritaties en conflicten liggen op de loer.
• De zwakkere partij slikt zijn bezwaren in, maar het vertrouwen in de andere partij is geknakt.
• Het respect verdwijnt uit de relatie en daarmee mede de interesse. Men gaat met elkaar om, omdat men zich op elkaar aangewezen voelt, maar niet van harte.

Het kan anders!
Mr. Thally Sangster werkt, vanuit haar bedrijf Jurist in Praktijk, graag mee aan een beter wereld en beoefent daarom Spiritueel Jurisme, dat zich richt op het faciliteren en bestendigen van een duurzame samenwerking tussen partijen.
Spiritueel Jurisme is gebaseerd op de Wet van de aantrekkingskracht die stelt: “Ik trek datgene in mijn leven aan waar ik mijn aandacht en energie op richt, of het nu positief of negatief is”.
Bij Spiritueel Jurisme kiezen beide partijen er voor, om onder deskundige begeleiding van een onafhankelijk juridisch expert een relatie te vestigen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, begrip en respect.

Hoe werkt Spiritueel Jurisme?
Fase I:
Tijdens het gesprek brengt de Spiritueel Jurist de belangen van ieder der partijen in kaart en worden de blinde vlekken belicht.
De Spiritueel Jurist overziet de belangen van beide partijen en is daardoor in staat om nieuwe gezichtspunten aan te dragen. Knelpunten worden opgespoord en besproken. Partijen worden zich bewust wat de gevolgen zullen zijn, indien deze knelpunten blijven bestaan en voortwoekeren. Hiermee wordt het knelpunt een gezamenlijk onderwerp van aandacht.

Fase II:
Het vervolgtraject is een proces van omkering. Niet langer wordt gekeken naar dat wat niet gewenst is, maar partijen richten hun aandacht op datgene wat zij wensen. Deze wensen worden vervolgens door de Spiritueel Jurist geïnventariseerd en door partijen bevestigd.

Fase III:
In deze fase worden de bevestigde wensen van partijen nader bezien. Hoewel beide partijen grote voordelen zien in het uitkomen van de wensen, zullen partijen weerstanden (twijfel) ervaren. Waar komt deze twijfel vandaan?
De Spiritueel Jurist inventariseert de weerstand(en). Twijfel komt vaak voor uit een beperkende overtuiging. Samen met de Spiritueel Jurist gaan partijen op zoek naar een ‘toelatingsverklaring’, die deze beperkende overtuiging ontkracht.

Fase IV:
Partijen gaan onder leiding van de Spiritueel Jurist de toelatingsverklaring verder uitwerken en concretiseren. De gezamenlijke standpunten worden vervolgens neergelegd in een samenwerkingsverklaring waar partijen van harte mee kunnen instemmen.

Fase V:
De Spiritueel Jurist onderkent dat mensen in het leven van alledag vaak weer terugvallen in oude gewoonten en patronen.
In overleg met Partijen worden daarom evaluatiegesprekken en opfrismomenten op maat geboden.
Reactie van Evelien van Laar op 18 Maart 2009 op 14.52
Goedemiddag.

In mijn eigen praktijk aan huis, werk ik als (trance) medium, trance healer en therapeut met diverse disciplines. Mensen weer op het juiste pad helpen is het mooiste wat er is! Ik ben HBO medische basiskennis gediplomeerd en erkend en geregistreerd bij de SNU de enige en eerste professionele beroepsvereniging voor mediums en trance healers in Nederland en de Stichting Ring.

Door alle disciplines te combineren en in te zetten, kom je snel en doeltreffend bij het probleem. Ik heb diverse opleidingen gedaan, zoals EFT, Counseling, Bach Bloesem en Aromatherapie, Trance Mediumschap en Trance Healing, Reiki, Shambhala en aanverwante energievormen.

Vooral inzicht en het mensen laten zien hoe zij dingen anders kunnen doen, waarna zij weer in de flow terechtkomen is het doel van alle werkzaamheden binnen de praktijk. Voor bedrijven kan het eveneens nuttig zijn om van mijn diensten gebruik te maken, daar je op een andere manier kijkt en knelpunten kunt vinden waar men niet zo snel aan denkt.

Ik wens iedereen een hele fijne dag,
warme groet,

Evelien
Reactie van corrie vonk op 18 Maart 2009 op 13.39
Creatief zijn, op welk gebied dan ook, zie ik als de essentie van mens zijn , die ons gelukkig kan maken in ons gehele wezen.
Het stimuleren van die creativiteit in anderen, m.n. in het zoeken van creatieve oplossingen in en voor organisaties, zie ik als een persoonlijke uitdaging, waarin mijn eigen creativiteit weer volledig tot ontplooiing kan komen.
Reactie van Aafke van Sprundel op 12 Maart 2009 op 14.49
Marketing en Communicatie
Reactie van Viviana - Spiritscoach op 5 Maart 2009 op 20.47
Juridisch advies :-)
 

Leden (140)

 
 
 
richting geven aan
je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap'
in werk en leven"

"lees dit boek en je weet alles"

meer reacties...
te koop bij:
managementboek.nl
 

"Wil je weten wie je bent en wat je hier te doen hebt?"
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend"

te koop bij:
bol.com en auteurs

Badge

Bezig met laden...

© 2020   Gemaakt door Theo Buijsrogge.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden