Spiritueel Ondernemers Netwerk

"De Jezusmysteriën" op de Kerkstraat – Dringend appel aan Kerk en Samenleving om steun

Amsterdam, 2de Kerstdag, 26 december 2012 - Op de namiddag van deze zonnige tweede Kerstdag konden voetgangers op de Kerkstraat, niet ver van de Magere Brug in Amsterdam even kennis nemen van een muurposter (zie beeld) van de voor- en achterpagina van het 6 januari as. te verschijnen boek De Jezusmysteriën - Rudolf Steiners evangeliënchronologie en de Christusprofetie van Zarathoestra - een voorproefje slechts, want de definitieve,  weerbestendige  versie zal daar pas morgen haar opwachting doen.

Welnu, zoals na te lezen in de vooraankondiging van 18 november De Jezusmysteriën - De vereniging van de liefdes- en wijsheidsstrom... en het tussenbericht van eergisteren over het Kerstproject 2012 van het Willehalm Instituut, is deze uitgave het vervolg op het boek Willem van Oranje, Parzival en de Graal - Wolfram von Eschenbach al... van Werner Greub, een boek dat samen met drie andere huisuitgaven door het Willehalm Instituut op 28 mei 2009 in het kader van "De Nieuwe Stelling van Amsterdam" in de Amstelkerk gepresenteerd werd.

 In het eerste deel van dit grondig, multidisciplinair onderzoeksverslag over Willehalm, dat reeds als aparte uitgave een week voor het huwelijk van prins Willem Alexander en prinses Maxima Zorreguita op 2 februari 2002 in de Oude Kerk feestelijk werd gepresenteerd, onthult de schrijver wat men het Willehalmmysterie zou kunnen noemen over deze hoofdfiguur uit het gelijknamige heldendicht Willehalm van de middeleeuwse graalridder Wolfram von Eschenbach. Deze Willehalm, die historisch bekend staat als Willem van Oranje, paladijn van Karel de Grote, stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis en die als een van de laatste beschermheren van het Keltische- of  Graalchristendom in de 11de eeuw tot beschermheilige van de ridders werd benoemd, deze Willehalm zou niemand anders geweest zijn dan de legendarische Meester Kyot de Provence, de zegsman van Wolfram van Eschenbach voor zijn graalgedicht Parzival.

Tevens ontwikkelt Werner Greub op basis van een uitspraak van Rudolf Steiner dat zowel de Willehalm als het graalgedicht  Parzival  geen fantasierijke verzinsels zijn, zoals die nog steeds grotendeels door de academici beschouwd worden, maar dat deze beroemde werken uit de wereldliteratuur, hoewel vaak gedecodeerd, wel degelijk op historische, geografische en astronomische feiten gebaseerd zijn.

In De Jezusmysteriën doet nu Werner Greub voor de figuur van Jezus van Nazareth methodisch hetzelfde als wat hij voor de zog. legendarische Kyot de Provence, de zegsman van Wolfram van Eschenbach voor diens Parzival heeft weten te doen. Dit volbrengt hij door de (her)ontdekking van Rudolf Steiner meer dan 100 jaar geleden, dat er in de geboorteverhalen van Jezus uit het Lucas- en het Matteüsevangelie sprake is van twee verschillende Jezuskinderen met twee verschillende ouders, van een degelijke historische, chronologische, geografische en astronomische grondslag te voorzien. De vele tegenstrijdigheden in de twee desbetreffende evangeliën, zoals de elkaar volstrekt tegensprekende stambomen bij Lucas en Matteüs, die de Bijbelgeleerden en historici al bijna 2000 jaar geconstateerd hebben en tevergeefs getracht met elkaar te harmoniseren, ontstaan alleen door de al dan niet onbewuste veronderstelling dat er slechts sprake is cq. kan zijn van één Jezuskind, omdat er bij de verwekking van Christus als Gods zoon in Jezus van Nazareth (Lucas 3:22 in de vert. van de Christengemeenschapsbijbel door Ogilvie) tijdens de doop in de Jordaan immers geen sprake is van twee Jezusses. Het eigenlijke mysterie van de twee Jezuskinderen ligt dan ook in het geheim van hun eenwording in de driedaagse periode tussen de presentatie van de Lucasjezus door zijn ouders in de tempel van Jeruzalem  zijn zoekraken en weer gevonden worden door zijn verontruste en toen verbaasde ouders die hun kind op de preekstoel in de tempel volop in discussie met de Bijbelgeleerden nauwelijks herkenden (op dit mysterie wordt gezinspeeld op de titelpagina van het komende boek).

Dit alleen door een basiskennis van de antroposofie te begrijpen mysterie kan hier niet verder uitgelegd worden:  belangstellenden worden verwezen naar de basisboeken van Rudolf Steiner, zoals De wetenschap van de geheimen van de ziel en de reeks voordrachten die Rudolf Steiner onder de titel Het Vijfde Evangelie in 1913 in Oslo en andere steden in Europa heeft gegeven.

Door het uitgeven en presenteren van dergelijk onderzoek naar de historische waarheid en actuele, spirituele betekenis van de graalgeschiedenis en wetenschap van de graal, zoals  Rudolf Steiner zijn antroposofie ook heeft genoemd,  heeft de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut sinds haar oprichting op 24 februari 2005 in Amsterdam getracht recht te doen aan haar naamgeving, dwz. in de navolging van Willehalm als beschermheer van het Graalchristendom het bevorderen en beschermen van de antroposofie als de openbaring van het Christendom in de 20ste eeuw of te wel, zoals Rudolf Steiner het ook noemde "Het Nieuwe Christendom".

Dit geldt zowel voor de boeken die de Willehalm Stichting heeft uitgegeven van Herbert Witzenmann alsook voor die van Slobodan Mitric. De boeken van eerstgenoemde, zoals De rechtvaardige prijs - wereldeconomie als sociale organica en Geldordening als bewustzijnskwestie - Een nieuw financieel stelsel ... staan immers in het licht van wat Rudolf Steiner de graalimpuls van de moderne tijd heeft genoemd: de hervorming van de wereldeconomie op basis van een nieuw beschavingsprincipe, zijn meesterlijke studie De Deugden - Jaargetijden van de ziel zijn levensgrondslag en scholingsweg voor een nieuw, modern graalridderschap. Van zo'n op moed, rechtvaardigheid en trouw gebaseerd graalridderschap van het woord getuigen ook de literaire misdaadsverslagen van Slobodan Mitric, zoals De Gouden Tip - De verstrengeling van de onder- en bovenwereld en Doodlopende weg - Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geh..., boeken die in het teken staan van de publieke onthulling van de machinaties van degene die in de Bijbel "De Onrechtmatige Vorst van deze wereld" of te wel Satan wordt genoemd, in de terminologie van de antroposofie: "Ahriman". Het ontmaskeren van deze Vorst, of het nu de onmenselijkheid van de grootste macht ter wereld, de materialistische wetenschap is, dan wel de onheilige verstrengeling van boven - en onderwereld, het is absoluut een taak die antroposofen als Michaëls- of vrijheidsstrijders op zich dienen te nemen.

Ten einde het vertalen, uitgeven en presenteren van de werken van bovengenoemde schrijvers  voort te kunnen zetten doet nu de noodlijdende Willehalm Stichting bij deze (nogmaals) een dringend beroep om financiële steun. Het gaat om bv. het nieuwe boekproject Operatie Congo van Slobodan Mitric, waarin hij weer vanuit eigen observatie en ervaring als incognito aangestelde leider van een commandoteam van 30 huurmoordenaars verslag zal doen van een poging door Westerse industriëlen om door middel van een staatsgreep in Afrika en het ontketenen van bloedige oorlogen de winsten van de wapentuigindustrie op te voeren, en waarin hij tevens op basis van documenten zal onthullen dat de ziekte Aids kunstmatig werd ontwikkeld en verspreid om nota bene genocide in het donkere continent te plegen. Zonder verdere steun aan de schrijver, die zonder verblijfs- en werkvergunning al meer dan twee jaar onder zelfopgelegde huisarrest uit veiligheidsoverwegingen vastzit, kan dit project echt geen doorgang vinden. Andere projecten zijn het uitgeven van de laatste van de drie sociaalorganische studies van Herbert Witzenmann: Een nieuw economische orde, waarvan reeds een deel  vertaald is, en uiteraard het uitgeven van de overige delen van de trilogie van Werner Greub over de graalgeschiedenis van de mensheid van Zarathoestra tot Rudolf Steiner.

Bijdragen kunnen svp. overgemaakt worden via de gegevens van het Steunfonds Willehalm Stichting op Facebook. De boeken van Slobodan Mitric, Werner Greub en Herbert Witzenmann kunnen (vooruit)besteld worden op BoekenRoute.

Namens de Willehalm Stichting dank ik bij voorbaat eenieder hartelijk die iets kan bijdragen of bestellen en wens ik iedereen nog fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Robert Jan Kelder

Info: info@willehalm.nl; tel. 020-6944572 

Dit bericht is ook hier te lezen, cq. via de Willehalm blog door te geven

Weergaven: 28

Opmerking

Je moet lid zijn van Spiritueel Ondernemers Netwerk om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Spiritueel Ondernemers Netwerk

richting geven aan
je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap'
in werk en leven"

"lees dit boek en je weet alles"

meer reacties...
te koop bij:
managementboek.nl
 

"Wil je weten wie je bent en wat je hier te doen hebt?"
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend"

te koop bij:
bol.com en auteurs

Badge

Bezig met laden...

© 2020   Gemaakt door Theo Buijsrogge.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden