Spiritueel Ondernemers Netwerk

Kun je Spiritualiteit uit boeken halen of versterkt dat alleen maar je Ego?

 

Kun je Spiritualiteit uit boeken halen of versterkt dat alleen maar je Ego?

Sommige mensen hebben kasten vol met (deels gelezen) Spirituele boeken. Oefeningen die in sommige boeken staan beschreven, worden overgeslagen, maar de kennis wordt gretig gedeeld met anderen ‘die nog niet zover zijn’. Is hier het Spirituele Ego aan zet?

Als we naar de Oosterse Spiritualiteit kijken, zien we dat die stamt uit een hele oude religie zoals het Boeddhisme. Het zit daar intussen in ieders DNA. Alle energievelden en krachtplekken zijn op die plaatsen als matrixen ervan doordrongen. Ze ondersteunen daarmee de beoefenaar in sterke mate. Die ondersteuning, die missen wij!

Wij zijn in het Westen verstoken van enige Spirituele traditie. Dat heeft als voordeel dat we overal onze leringen vandaan kunnen halen. Je kunt het zo gek niet bedenken. We gooien alles op een hoop en noemen het voortaan Spiritueel.

Wij kunnen daardoor, hoe sceptisch we ook zijn, op Spiritueel niveau niet onderscheiden of iets echt of onecht is, zeker niet uit boeken.

Wij worden niet gewaarschuwd door onze onervarenheid! We herkennen de signalen niet en zijn daardoor kwetsbaarder. En geloof me, we stoten veel vaker onze neus. Daarnaast onderkennen we nog te weinig wanneer een spiritueel Ego aan het werk is. Persoonlijk bedoel ik met spiritualiteit dat er een actieve en vitale verbinding met het diepere zelf is, groeiend naar het Licht, terug naar de Bron.

Benjamin -zo noem ik de man in mijn verhaal- had een afspraak voor hem en zijn echtgenoot gemaakt. Het probleem waar ze voor kwamen, was dat zij helemaal niet spiritueel was ontwikkeld volgens hem! Hij had al zoveel gelezen en talloze workshops gevolgd. Hij zei: "Ik sta hier" en hij hield zijn hand bijna tegen het plafond. Zij groeit niet want ze doet niets vervolgde hij in zijn vurige betoog en "zij zit daar'" wijzend naar een halve meter van de vloer. Of ik haar wat kon bijbrengen! Heel timide en schuldbewust zat ze naast hem en zei niets.

Tijdens de sessie aan hem voelde ik een enorme leegte en blokkades in zijn energieveld. Het vreemde was, dat niets erop wees dat hij Spiritueel zo ontwikkeld was. Als een blok beton zat de energie in een beperkt donker bewustzijn vast. Hij had nog heel wat transformaties nodig eer hij de aangewezen hoogte van anderhalve meter kon waarmaken.

Des te anders was het bij haar! Als een veertje schoot zij meteen naar de hogere lagen in haar bewustzijnsveld. Zij voelde alles wat ik deed en had zo'n prachtig ontwikkelde aura, die je eigenlijk alleen maar bij Meesters tegenkomt. Zij had helemaal geen Spirituele ontwikkeling meer nodig; zij was eigenlijk veel verder dan hij en was goed bezig.

Dit is helaas geen uniek voorbeeld. Het komt vaker voor dat er een verschil in ontwikkeling tussen mensen ontstaat. Op zich is dat niet erg, als de meest ontwikkelde persoon binnen de relatie zijn of haar verantwoording neemt en allebei compassie tonen voor het verschil. Maar in hun geval waren ze verdrietig en boos en stond hun huwelijk op springen.

Hoe komt iemand aan een Spiritueel Ego zoals Benjamin? Waarom kon hij de verleiding niet weerstaan om zich speciaal te gaan voelen als Spiritueel wezen?

Het is een feit dat we allemaal een Ego hebben, het Ikje dat zegt wie we zijn. Eigenlijk is het Ego bedoeld om in de derde dimensie te kunnen functioneren; iets op aarde te kunnen neerzetten. Het hoeft niet persé een negatieve kracht te zijn. Een aantal eigenschappen van het Ego even op een rijtje:

 • Het Ego woont in de gedachtevormen van het verstand, in het emotionele lichaam én in de cel van het fysieke lichaam! Het trekt dan ook aan alle touwtjes.
 • De brandstof van het Ego is astrale energie.
 • Het Ego schept wat het wil zien, wat het wil weten en noemt dat de waarheid.
 • Het Ego is voortdurend aan het kwebbelen en 'verhinderd alle ervaringen'.
 • Het Ego voelt zich gestreeld of wordt boos als anderen iets over hem zeggen.
 • Het Ego is erop gericht beter te zijn dan een ander en probeert hem de loef af te steken. (prestatie, winnen, carrière)
 • Zelfafwijzing en minderwaardigheidsgevoelens zijn ook Ego perikelen.
 • Het Ego kent ook pijn en dat is een andere pijn dan hartepijn.


Eigenlijk herkennen we een Ego-gedrag het best, als we een macho, een patser, een blaaskaak of een opschepper tegenkomen. Dan gaan onze haren omhoog. En soms voelen we ons ineens de mindere. Het gedrag van Benjamin is niets meer dan een Ego dat Spirituele kennis gebruikt om te manipuleren en zich een hogere status aan te meten binnen hun relatie. Hij gebruikte ingewikkelde trucs en oncontroleerbare Spirituele beelden. Hij keek alleen naar het uiterlijk (zijn waarheid), naar zijn verworven kennis en kon niet zien dat zij in vorige levens meer doorleefde en gelouterde bewustwordingsprocessen had meegemaakt. Het was voor hem een blinde vlek, zijn Ego had hem misleid.

De grondslag van de grote verschillen in ontwikkelingsstadia is spiritueel. Daarover schreef ik een artikel januari 2012

Binnen de 3e groep (geel), bij de mensen die in het veranderende denkproces zitten, is het bewustwordingsproces nog erg mentaal gericht.  Ze proberen Spiritualiteit via denkprocessen eigen te maken. Ze zijn alleen nog niet in staat om te voelen wat het in hun bewustzijn doet. Dat komt pas in de groene groep (4). In het voorbeeld zat hij nog in de derde fase en zij ruimschoots in fase vier.

Waarom wij Spirituele (super)Ego's niet herkennen, komt vooral omdat we in het Westen bijna allemaal leken zijn en echte Spiritualiteit nog niet aan de buitenkant zien. In oude tradities en Native volken heeft iedereen nog contact met Spirits en worden Ego's op dat gebied meteen ontmaskerd. Soms krijgen we kippenvel als iets wel waar is, dat wel, maar meer ook niet. Daardoor hebben Spirituele super-Ego's en pseudo-goeroes vrij spel.

Wij als mensen hebben ontwikkelingspaden geschapen en ontwikkeld om naar een hoger bewustzijn op te klimmen via het pad van:
o    Wijsheid
o    Schoonheid/Zuiverheid
o    Kracht
o    Liefde

Elke weg kan afzonderlijk worden bewandeld. Zo kan een minder wijze persoon een vat vol liefde zijn. Of een wijze ziel geen waarde hechten aan uiterlijkheden of schoonheid.  Misleiding gaat langs de paden van macht, hebberigheid en Ego, en deze zaken leiden niet tot opklimmen.

Want wanneer de vier pilaren waarop onze Spirituele groei is gebouwd - vrijheid, gelijkheid, liefde en compassie - ontbreken, heb je niet te maken met de weg naar het Licht, maar met de weg van het Ego!

Als Benjamin besluit om in therapie te gaan, zal de leidraad het opgeven van zijn (super)Ego moeten zijn. Normale therapie werkt Ego versterkend, terwijl Spirituele ontwikkeling er juist op is gericht om het Ego op te geven. Door ook Spirituele energie binnen te brengen, kan negatieve energie smelten.

 Je ziet nu een hele trend van Esoterische symbolen en uitdrukkingen ontstaan zoals de tekening van Leonardo Da Vinci of Boeddha's in alle kleuren en formaten. Je krijgt daardoor de indruk dat iemand met die styling Spiritueel ontwikkeld is. Dat is uiterlijke schijn en Spiritueel Materialisme. Wel aardig om naar te kijken. Toch groei je werkelijk pas, als je de energie die een Boeddhabeeld uitstraalt leert voelen (ja, ook die van het tuincentrum).

Hoe weet je of iemand een Spiritueel (super)Ego aan het creëren is of in stand houdt?

 • Ze maken zich onnodig Spiritueel gewichtig om zich aan anderen te bewijzen.
 • Ze zeggen dat wat ze doen, voor jouw eigen bestwil is.
 • Ze willen 'alles' weten en verklaard hebben.
 • Ze voelen zich een speciaal Spiritueel wezen.
 • Ze hebben contact met een gids en laten aan iedereen weten dat het een hoge Gids is.
 • Ze hebben angst voor heftige gebeurtenissen.
 • Ze zoeken voortdurend naar actie en willen wat doen.
 • Ze zijn constant op zoek naar genieten en vermijden pijn.
 • Ze zijn snel uit balans en verliezen gemakkelijk de controle over hun emoties.

Kun je meer dan drie vinkjes zetten, dan ben jij ook (net als ik) in de valkuil van het Spirituele Ego getrapt. Herkenning is de eerste stap, het Ego is dan betrapt en kan niet meer ongestoord verder groeien tot een Superentiteit.

De reden waarom veel leraren zeggen dat je het Ego moet loslaten, klopt wel, want het Ego verhindert alle echte Spirituele ervaringen. Daaraan zit echter wel een grens. Een zwak Ego zal te bang zijn zich te openen voor het Hogere. Het is daarom niet wenselijk het Ego volledig te ontmantelen! En al is het lezen van veel Spirituele boeken nuttig om je wakker te maken en je ogen te openen, Spiritualiteit zelf moet je ervaren, beleven, doorleven en vergt een levenslange toewijding om er verstandiger in te worden.

Staar jezelf daarom niet blind op hoe 'ver' een ander lijkt te zijn. Het zou wel eens heel anders kunnen zijn, dan je op het eerste gezicht zou denken!

Tot slot nog een opsomming van signalen vanuit Moeder Aarde. Ik weet dat een aantal mensen hierom hebben gevraagd. Zij krijgen voortdurend, waar ze ook kijken, dezelfde getallen in beeld. Telkens valt hun oog op deze bijzondere cijfercombinatie, zoals stoelnummer, huisnummer of de digitale tijdsaanduiding. Dit is de betekenis (volgens Drunvalo Melchizedek).
 

111 Een positieve energieflow komt naar je toe.
222 Er begint een nieuwe cyclus met wat in je gedachte is.
333 Het getal wat je krijgt als je moet beslissen.
444 Het begin van een spiritueel leven en het begin van lezen.
555 Perfectie, hoogste nummer, completering, Christus, pentagram.
666 Nummer van het beest is een waarschuwing, je bent uit harmonie en moet opnieuw beginnen. Als je dit drie of vier keer ziet STOP!
777 Begrijp alles en begin met het uit te voeren, bv. Yoga of Meditatie.
888 Je hebt 444 compleet gemaakt.
999 Je hebt 222 afgerond.
000 betekent niets en kun je negeren.


Ria Feskens, Serenora, juni 2014


 

 

Weergaven: 49

Opmerking

Je moet lid zijn van Spiritueel Ondernemers Netwerk om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Spiritueel Ondernemers Netwerk

Reactie van Gerda Maria Hendrickx op 26 Juni 2014 op 12.25

Lieve Ria,

Bedankt voor het publiekelijk delen van jouw Boeiende vraag (en bijhorende uitgebreide visie van jou) die bij mij spontaan het volgende oproept:

Mijns inziens is Alles & Iedereen, tot in het kleinste detail, op élk moment onderhevig aan een Spiritueel proces en/of een Bewustwordingsproces en/of een Bijzonder Leerproces

en/of

hoe je hetgeen je waarneemt of ervaart ook maar benoemen wil.

Uiteindelijk komt het, naar mijn gevoel en mening, allemaal op hetzelfde neer.

We doen vanuit een specifiek/uniek standpunt ervaringen op, we nemen vanuit een specifiek/uniek standpunt waar en vanuit die waarnemingen en ervaringen vormen we meningen.

We doen dit zowel bewust als onbewust.

En die meningen brengen vervolgens verschuivingen teweeg in ons stramien/geheugenkaart van oorspronkelijke standpuntinnames.

En dit zowel op fysiek, psychisch als emotioneel vlak.

Dit gebeurt terwijl wij ons daar bewust van zijn en dit gebeurt ook terwijl wij ons daar niet bewust van zijn.

Vanaf het moment dat wij ons bewust worden van een oorzaak-gevolg scenario en/of van een onderlinge verbondenheid tussen hetgeen we denken, voelen, ruiken of op andere wijze waarnemen... vanaf dat moment gaan we dit natuurlijke interactieproces dat zich non-stop afspeelt benoemen.

Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar, zo zijn we nu eenmaal geprogrammeerd.

Zo zit het geheel dat wij "Het Universum" of "Het Leven" noemen nu eenmaal in elkaar.

Elk deeltje van de schepping beschikt vanuit diens unieke standpunt over een specifieke/unieke mate van bewustzijn (= mogelijkheid tot ervaren en waarnemen via de eigen unieke codering en/of het eigen unieke trillingspatroon) en die mate van bewustzijn of trilling zorgt steeds opnieuw voor een specifiek/uniek moment voor diegene/datgene die/dat in direct contact komt met één of meerdere bewustzijnsfacetten van een andere trillingsorde of een andere frequentie.

Het in contact komen met andere frequenties heeft effect op ons waarnemingsvermogen en bevattingsvermogen en dus ook op ons verbaal en non-verbaal interactiepatroon.

De ene keer voelt het fijn aan om met een andere frequentie in contact te komen, de andere keer niet.

Toch kan het zijn dat een frequentie gerelateerde ervaring die je aanvankelijk als onaangenaam hebt ervaren zich later als aangenaam tot uiterst bevredigend laat registreren.

De mate van goed aanvoelen of niet hangt dus af van het al dan niet compatibel zijn van de op dat moment connecterende frequenties.

Er is volgens mij dus geen betere of slechtere manier om je bewust te worden van eender wie of wat er is enkel de ervaring die ons een bepaald beeld of geloof doen vormen, de ervaring die ons dat geloof laat bestendigen en de ervaring die dat geloof laat ontkrachten.

Dus Ja, ik ben van mening dat een x-aantal mensen gedurende x-aantal ervaringsmomenten in staat zijn om extra bewustwording of spiritualiteit uit een boek te halen.

En Ja, in mindere of meerdere mate voed je daarmee ook hetgeen jij het ego doch ook dat zie ik als een noodzakelijke en 100% Gelijkwaardige ervaring in het geheel.

Zonder die ervaringen via het ego zouden we nooit tot een 'perfecte' balans binnen onszelf en binnen het grote geheel kunnen komen. Wat die balans en wat dat grote geheel dan ook daadwerkelijk moge inhouden.

Want ook dat ervaart élk bewustzijnsfacet vanuit diens unieke positie weer net iets anders en ook dat zal élk van ons weer net iets anders verwoorden naargelang de positie waarin we ons met ons totale bewustzijnspakket bevinden.

Ik ga er ook niet automatisch van uit dat mensen die constant op zoek zijn naar genieten automatisch de pijn willen  vermijden. Genieten op zich is ook een middel/manier om pijn of andere ongemakken te verdragen en dat ervaar ik persoonlijk als een heel bijzondere en haast wonderlijke gebeurtenis.

De keuze voor de ene ervaring sluit dus niet automatisch de keuze voor het andere uit.

Dat kan en zal in sommige gevallen zo zijn maar lang niet altijd.

Beide ervaringen en/of beide keuzes zijn evenwaardig en even noodzakelijk.

En zo zijn er voor elke standpuntinname van de ene ontelbare andere gelijkwaardige standpuntinnames van de andere(n) en dat is wat in de totaliteit van ons ervaringsveld de illusie van beweging en zoveel meer ander interactief spectakel opwekt.

Dus...

Gelukkig maar dat er zovele uiteenlopende meningen zijn hé want daardoor houden we met zijn allen ook de eeuwigdurende circulatie van waarnemingen en ervaringen gaande.

Hierdoor is/wordt ook de garantie van eeuwigheid en/of eeuwig leven gewaarborgd.

Met andere woorden:

"Het Leven" verloopt Perfect volgens Plan en hoe meer we kunnen/durven/willen uitgaan van de 100% Constructieve Noodzakelijkheid van élke waarneming, élke ervaring, élke mening, élke manifestatie, élke geur, élke kleur, élke vorm, élke vermeende imperfectie,

kortom van élke bijdrage des te aangenamer we het onszelf en anderen maken.

Het is dus ook prima dat vele mensen slechts delen van de door hun aangekochte boeken lezen want als dat zo gebeurt dan is daar een zeer logische reden voor die wij niet noodzakelijk hoeven te begrijpen doch we kunnen ze wel gewoon aanvaarden en het begrijpen volgt dan na x-aantal ervaringen van onszelf en/of ons eigen bewustzijnsvermogen.

Het is dus ook prima dat vele mensen enkel vanuit theorie hun kennis verder delen want sommigen onder ons

(ja ook in het Westen) hebben een diepgaande herinnering en/of een actieve traditie-geheugenkaart aangaande datgene waarvan velen geloven dat die er enkel bij Oosterse mensen vanwege hun cultuur ingebakken zit.

En dus volstaat het voor deze mensen om een boek soms zelfs maar vast te nemen om onmiddellijk en automatisch datgene te activeren wat bij anderen vele levensjaren aan praktijk ervaring heeft nodig gehad.

Vroeger vond ik dat allemaal maar onzin en vroeger zou ik heel veel van jouw standpunten automatisch als de enige echte waarheid hebben aanvaard en verder verkondigd.

Doch de vele ervaringen hebben mij zowel geduldiger als kritischer gemaakt.

Geduldiger naar mezelf en anderen toe omdat ik vanuit ervaring weet en geloof dat élke ervaring een noodzakelijke ervaring is waar we vroeg of laat toch door 'moeten' en wanneer ik er geduldig mee omga dan beleef ik meer inzichtelijk plezier aan hetgeen mij anders maar zou beangstigen, pijnigen of verontrusten.

Het kritische betreft dan het waken over het gebrek aan algemene balans en/of het gebrek aan openheid tot andere gelijkwaardige visies tegenover mijn eigen mening/visie of die van anderen.

Zo ervaar ik één en ander en zo ga ik om met hetgeen velen het Spiritueel proces noemen en hetgeen ikzelf als mijn/ons Bewustwordinsproces benoem.

Via éke geschreven en ongeschreven letter van een tekst krijgt élke lezer een impuls mee.

Afhankelijkheid van de openheid of de geslotenheid van de lezer maakt die nieuwe impuls zowel letterlijk als figuurlijk een nieuwe ervarings- of waarnemingsimpuls wakker.

De keuze is aan élk van ons om ons bevattingssysteem van harte nieuwsgezind open te stellen en/of op Compatibel af te stellen tegenover de verbale en non-verbale impulsen van anderen dan wel om ons hoofdzakelijk af te blijven stemmen op ons gesloten 'ego'-circuit via dewelke we onze non-compatibele frequentie patroon hanteren.

Beide keuzes zijn Prima want beiden brengen ze ons de voor ons en anderen noodzakelijke waarnemingen en ervaringen die er automatisch voor zorgen dat we uiteindelijk toch voor de weg van Automatische Algemene Compatibiliteit kiezen.

Er zal nooit een einde komen aan het "anders dan anderen ervaren" of het "anders dan anderen waarnemen" doch voor onszelf zal er wel steeds opnieuw een verandering zijn in de aard van waarnemen en ervaren zoals wij eender wie of wat tot nu hebben ervaren.

En zo blijven wij dus eeuwig in verwondering of verontwaardiging leven binnen een allesverbindend 'iets' dat zich vanuit het onmeetbare 'niets' reflecteert in het al even onmeetbare 'iets'

Heel oprecht Bedankt om jouw mening zo uitgebreid met ons te delen.

Ik ga de door jou gepubliceerde tekst zeker nog extra aandacht geven.

Enne...

We hoeven het heus niet altijd met elkaar eens te zijn om toch van Harte te denken, zeggen of schrijven:

"Lieve medemens, Lieve Ria, Ik Hou van Jou zoals je bent!"

Moge ook jij élke dag opnieuw het gevoel hebben dat élke zet, élke mens, élk boek en élke mening er evenveel toe doet opdat alles wat jij waarneemt en/of ervaart als zuiver Liefdevol, intens Bevrijdend en onbeschrijflijk Deugddoend mag doordringen.

Het is ook Jou héél oprecht en héél intens gegund!

Ik sluit graag af met een uitgangspunt uit jouw tekst, een blik-opener die ik op mijn manier ook wel eens doorgeef aan anderen:

Staar jezelf daarom niet blind op hoe 'ver' een ander lijkt te zijn. Het zou wel eens heel anders kunnen zijn, dan je op het eerste gezicht zou denken!

Ik laat mij graag verrassen door hetgeen zich, in welke hoedanigheid ook, aandient na het posten van mijn openhartige visie ;-)

Het bewust kritisch en bewust Liefdevol kritisch bezig zijn met jouw visie en mijn reactie daarop heeft tijdens het schrijven reeds aangename verschuivingen teweeg gebracht in mijn waarnemings- en ervaringsveld, waarvoor (h)eerlijke Dank lieve Ria!!!

Heel veel Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

Gerda Maria

richting geven aan
je leven en werk
"beschrijft de essentie van 'persoonlijk leiderschap'
in werk en leven"

"lees dit boek en je weet alles"

meer reacties...
te koop bij:
managementboek.nl
 

"Wil je weten wie je bent en wat je hier te doen hebt?"
"authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend"

te koop bij:
bol.com en auteurs

Badge

Bezig met laden...

© 2020   Gemaakt door Theo Buijsrogge.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden