Start jaaropleiding Feng Shui Professional.

Feng Shui biedt vooral een filosofische methodiek om de relatie tussen mensen en hun omgeving te onderzoeken en om mensen, aan de hand van hun leefomgeving, te begeleiden op hun weg naar inzicht in zichzelf en naar bewustwording. Toepassing daarvan vraagt om het ontwikkelen van de vaardigheid om de theoretische kennis op de juiste wijze in de praktijk toe te kunnen passen. Deze opleiding is daarin gespecialiseerd.

De erkende beroepsopleiding Feng Shui Professional is bedoeld voor iedereen die van Feng Shui haar of zijn werk wil maken of een kennisfundament wil leggen vanuit persoonlijke interesse. De kennis opgedaan gedurende deze opleiding is verder zeer geschikt om als verdieping toe te passen naast een bestaande - therapeutische - beroepspraktijk.

Feng Shui is mensenwerk en dat vindt zijn beslag in de opzet en inhoud van de opleiding. Deze opleiding is daarom niet alleen heel praktisch van opzet, maar vooral ook gericht op het proces van bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht.

De tweewekelijkse lessen starten op zaterdag 12 september 2015. Bezoek voor meer informatie en je aanmelding onze website www.fengshuiacademie.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk