Samen werken vanuit betekenis, draagt ontzettend veel bij aan succesvolle projecten.

In deze training speciaal aandacht voor werken vanuit een missie & gezamenlijke droom.

Scrum is een manier van samenwerken en organiseren binnen teams, waardoor projecten en teams succesvoller worden. Het framework is een middel om Agile kunnen zijn en werken. Scrum is eenvoudig te leren. De moeilijkheid zit in het diepere begrip van het onderliggende gedachtegoed en het durven toepassen. 

Tijdens deze workshoptraining wordt de deelnemer meegenomen door alle fases van Scrum. Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt in teamverband Scrum in de praktijk gebracht. Na een introductie van Scrum worden de verschillende fasen 1 voor 1 doorlopen en zullen praktijkoefeningen worden gedaan.

Aanvullend op de officiele scrum maak je kennis met een aantal unieke toevoegingen die zorgen voor meer verbinding, flow, energie en succes.

Naast het leren van het Scrum Framework wordt in de training ook aandacht geschonken aan onderliggende principes, kritische succesfactoren, voorbeelden en identificeren van belemmerende overtuigingen.

ENKELE VOORDELEN VAN DEZE WORKSHOPTRAINING

  • In één dag Scrum en het achterliggende Agile gedachtegoed leren
  • De training vindt plaats op een Scrum manier, je kunt dus zelf onderwerpen inbrengen
  • Aansprekende persoonlijke praktijk case
  • Leren door te doen (simulatie)
  • Droomcirkel werkvorm ervaren
  • Meervoudige intelligenties toepassen voor betere resultaten
  • Verbindende en faciliterende werkvormen leren.

Meer informatie en inschrijven: https://www.mercademy.nl/scrum-2-0/

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk