• Oct 30, 2009 from 20:00 to 21:00
  • Location: Heemskerk
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Binnenkort organiseren we weer enkele winterreizen naar Zweden, we zijn volop bezig aan het inplannen met o.a. kompas lezen, kaart lezen, sporen lezen, ijsvissen, husky tocht, elanden spotten en in de avonduren het zgn open frame waar we alles wat we geleerd hebben combineren met onze eigen situatie, via wederzijdse vragen, b.v. ´hoe staat het met je eigen kompas´, kun je de sporen lezen van je bedrijf komen we achter verrassende vergelijkingen die zeker tot prachtige leermomenten kan leiden.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk