De basisopleiding systemisch werken biedt aan de hand van de methode m.n. een stuk persoonlijke, systemische ontwikkeling. Centraal staan de basismodules volgorde, teruggave, afbakening en het nemen van je lot. Je krijgt antwoord op de vraag: wat is het en hoe zit het bij mij?De data zijn 9, 10, 11 september; 7, 8, 9 oktober; 18, 19 november; we werken van 10.00 tot 17.00 uur.Kosten € 995,= (excl. BTW)www.latitudeopleidingen.nl
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk