• Jun 15, 2015 from 21:00 to 22:00
  • Location: Amsterdam
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Het enige zekere in het leven is dat we zullen sterven. Leven en dood zijn twee zijden van dezelfde medaille. Toch zijn we vaak bang om deze realiteit te confronteren. Waarom eigenlijk? Misschien omdat we niet weten wat er daarna gebeuren zal.

Vele levensopvattingen uit allerlei culturen verklaren wat er na de dood gebeurt en waar we naar toegaan. Sommigen zeggen dat we naar een andere plek gaan zoals de hemel of de hel. Anderen hebben het juist over terugkeer naar een nieuw lichaam – beter bekend als reïncarnatie.

Dan zijn er de getuigenissen van duizenden mensen die in deze tijd door een bijna-doodervaring kennis hebben genomen van wat er gebeurt tijdens het doodgaan en daarna. Na klinisch dood te zijn geconstateerd, komen ze terug om hun verhaal te vertellen.

Al deze ideeën impliceren het idee dat de dingen die wij doen een gevolg hebben voor ons huidige leven, en zelfs in het hiernamaals. Dat wordt in het Oosten “karma” genoemd , maar de notie ervan is aanwezig in alle culturen en religies. Zelfs in de wetenschap zijn ze bewust dat niks ophoudt met bestaan en dat een actie voor een reactie volgt (de eerste en derde wet van Newton).

De ervaringen die we tijdens verschillende levens opdoen kun je zien als een zielsevolutie. In verschillende omstandigheden leren we verschillende dingen. Zowel in Griekenland als in India zijn ze bekend met het begrip van de Zielstransmigratie: het idee dat onze ziel niet alleen incarneert in menselijke vorm, maar ook in dierlijke en vegetale vorm.

Dit is deel 1 van de 4-delige cursus Cirkel des Levens. Thema van deze lezing is De Raadsels Rondom de Dood. Het volgende komt aan bod:

Het is een paradox dat het grootste mysterie in het leven van een mens altijd zijn eigen dood is geweest. Maak kennis met de “Bardo Thodol”, en ontdek – eindelijk – wat er gebeurt met uw ‘ziel’ na het verlaten van uw lichaam.

Klik hier voor meer informatie of meld je direct aan!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk