Je wilt meer bewustwording over de impact van jou in gesprekken. Je wilt je kwaliteiten flexibel in kunnen zetten zodat je kunt doordringen tot de kern in een gesprek waar het echt om draait. Je bent in staat om vanuit innerlijke kracht je intuïtie in te zetten in contact met anderen. Je weet wat er speelt onder de oppervlakte in een gesprek en je weet wat dit betekent. Denk hierbij aan emoties die onderliggend spelen, (beperkende) overtuigingen of de impact van woorden en houding. Je wilt je intuïtie en authenticiteit inzetten en zelfverzekerd zijn in contact met anderen.Wat levert de training je op:•In je kracht staan in gesprekken•Bewustzijn van je eigen overtuigingen in een gesprek•Ontwikkeling van je intuitie•Benoemen wat je voelt en ervaart in een gesprek•Werkelijk contact kunnen maken met de ander•Openheid en authenticiteit in gesprekken•Grenzen aangeven in contact met anderenKijk voor meer info over de training communiceren vanuit authenticiteit
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk