In het najaar organiseren wij een cursus "Psychopathologie en de verdringing van de filosofie" voor filosofen en iedereen geïnteresseerd in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de menselijke geest.


Wij, dat zijn Hein van Dongen, Rico Sneller en Wouter Kusters.


Het betreft zes tweewekelijkse online-bijeenkomsten, plus schriftelijke begeleiding.


Data: 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december.


Prijs: 200 euro (incl. schriftelijk materiaal thuisgestuurd)


Voor uitgebreide informatie en aanmelding, zie hier.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk