In dit weekend denken we na  over de verhouding tussen rede  en openbaring in het werk van  twee belangrijke Joodse filosofen:  Hermann Cohen en Franz  Rosenzweig. Heeft ons eigen  denken een goddelijk aspect  (Cohen) of moet ons denken  overrompeld worden door een  liefdeservaring om iets klaar te  kunnen spelen (Rosenzweig)?

In dit weekend denken we, in hoorcolleges en groepsopdrachten, vanuit het werk van deze twee grote Joodse filosofen na over de verhouding tussen filosofie en religie, en die tussen rede en openbaring. We maken kennis met twee joodse visies, waarin het begrip ‘openbaring’ opnieuw spannend en ook filosofisch relevant wordt. De cursist wordt uitgedaagd zich te bezinnen op de vraag of ons eigen denken een goddelijk aspect heeft (Cohen), dan wel dat ons denken eerst moet worden overrompeld door een fundamentele liefdeservaring om iets klaar te kunnen spelen (Rosenzweig). En passant passeren enkele grote thema’s uit de filosofie de revue, zoals dat van de dood, de geschiedenis en de rechtvaardigheid.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk