Data: donderdagmiddag 13 januari van 13.30 - 15.30 uur, maandagochtend 17 en 24 januari van 10.30 - 12.30 uurReiki 1 CursusReiki is een uit Japan stammend begrip dat de Kosmische Levenskracht beschrijft. Reiki is de energie die in al wat leeft aanwezig is. Reiki is tevens een natuurlijke geneeswijze die individueel of in combinatie met andere geneesmethoden kan worden uitgeoefend.Het Japanse woord Rei betekent Universeel, en KI Energie.In deze cursus leer je jezelf en anderen te behandelen. De training wordt gehouden in Ohm Praktijk te Langenboom.Om zo zorgvuldig mogelijk les te geven is de maximale groepsgrootte 7 deelnemers.De cursus wordt in overleg met de cursisten afgesproken. En bestaat in totaal uit 3 dagdelen. Daarna volgt een terugkomavond na ± 3 weken.Deelnamekosten zijn 150 euro per persoon incl. cursusboek, certificaat, koffie, thee en een lunch op de hele cursusdag.Voor meer informatie kijk even op de website: www.ohmpraktijk.nl of mail even.Aanmelden via: info@ohmpraktijk.nl of via tel. (0486) 43 22 80.Marie-José ThijssenReiki- en SeichemmasterHendriksweg 85453 JB LANGENBOOMTelefoon: (0486) 43 22 80
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk