In  De Roos, Centrum voor bewustwording en spiritualiteit in Amsterdam, zullen de 13 verluchtingen van de kunstschilder Jan de Kok tentoongesteld worden die hij voor de 12 maandmeditaties en titelpagina (zie beeld) van het door de Amsterdamse Willehalm Stichting uitgebrachte boek “De Deugden – Jaargetijden van de ziel” van Herbert Witzenmann heeft vervaardigd. Tevens zal de tekst voor de meditatie van de maand juli “De onzelfzuchtigheid als de weg naar het menselijke midden wordt catharsis” worden tentoongesteld.

De expositie zal worden geopend met een openbare vernissage op vrijdag 13 juli van 17:00 tot 19:00 uur. Uitgever Robert Jan Kelder zal een lezing houden “De Deugden als basis voor vernieuwing van het graalridderschap”[1] en de schilder zal een toelichting geven op het werken met tempera alsook een rondleiding verzorgen. Zijn 12 schilderijen zullen als een geheel te koop worden aangeboden, de titelpagina afzonderlijk, liefst met het doel om van de expositie een permanente dan wel reizende tentoonstelling te maken; het boek zal bij de boekwinkel van de Roos ter inzage liggen en te koop zijn.

 Voor meer informatie contact: Karin de Jong of Henk de Waal, Centrum De Roos, P.C. Hoofdstraat 183, 1071 BW Amsterdam, tel. 020-6890081, www.roos.nl, info@roos.nl of Robert Jan Kelder, 020-6944572 info@willehalm.nl, http://willehalminstituut.blogspot.com. Voor de schilderijen: Ingrid Vugteveen, beaingrid@home.nl. Zie ook www.jandekok.com  

 [1] Deze lezing werd eerder aangekondigd onder de titel “Een nieuwe hoffelijkheid”.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk