• Nov 1, 2015 from 17:30 to 20:00
  • Location: Willehalm Instituut
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Deze 3de workshop van de reeks “Innerlijke ontwikkeling en de christelijke Rozenkruisersweg” uit het gelijknamige boek van Valentin Tomberg (1900-1973) door Robert Jan Kelder, oprichter van het Willehalm Instituut,  vindt niet plaats op zondagmiddag 25 oktober, zoals eerder werd aangekondigd, maar aldaar een week later op 1 november van 15.30 tot 18.00 uur.

 

Dit derde hoofdstuk bevat de volgende onderdelen: Goetheanisme/ Het Indiase ideaal van volmaaktheid/ De mens als “tempel”/ De zeven kosmische stadia van de Lijdensweg/ De ideale mens. Vrijwillige bijdrage van een richtbedrag van 5 Euro; Aanmelding is gewenst i.v.m. de beperkte ruimte.

Tevens is in het Instituut een nieuwe versie van de mini-tentoonstelling “Michaël-Sophia in nomine Christi– Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)” gratis (op afspraak) te bezoeken. 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk