• Oct 19, 2008 all day
  • Location: nederland
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Graag vraag ik u uw aandacht te vestigen op de positie van alternatieve artsen in Nederland.In Nederland doet deze positie ver onder in vergelijking met andere westerse landen als de VS, Canada en Australië.In Nederland wordt onterecht de stelling gebezigd dat complementaire geneeskunde niet effectief is, daarentegen wordt van de reguliere zorg aangenomen dat het wel effectief is.Niets is minder waar. Uit tal van onderzoek blijkt de toepasbaarheid en effectiviteit van alternatieve geneeswijzen. Het kan zelfs kostenbesparend zijn. Grote universiteiten als Yale en Harvard hebben alternatieve geneeswijzen ruimte toebedeeld in het curriculum. Uit onderzoek blijkt dat tenminste 50% van het regulier medisch handelen niet gefundeerd en mogelijk ook niet effectief is.Vermeldenswaardig is verder dat 11% van de Nederlandse bevolking jaarlijks een alternatief genezer bezoekt volgens cijfers van het CBS en dat uit een onderzoek van TNS NIPO bleek dat meer dan 75% van de ondervraagden van mening was dat de overheid het samengaan van alternatieve en reguliere geneeskunde zou moeten stimuleren.Vanuit Europa ligt er een advies om de reguliere gezondheidzorg en de alternatieve zorg te integreren (http://www.iocob.nl/nieuws/btw-plannen-staan-haaks-op-eu-beleid.html).Het politiek handelen in ons kikkerlandje staat daar haaks op. Zo wil staatssecretaris de Jager vanaf 2009 BTW heffen over niet reguliere behandelingen en is men verder van plan in de nabije toekomst de alternatieven uit de BIG registratie te zetten.Het wordt hoog tijd voor een drastische ommezwaai. Alternatief werkend artsen hebben gezamenlijk een nationale handtekeningenactie in het leven geroepen om de steun van het volk in te roepen. Op www.gavoorcam.nl kan men zijn handtekening zetten. De artsen hopen hiermee een beweging in de maatschappij op te roepen die zal zorgen voor een noodzakelijke ommezwaai.Hartelijk dank voor uw aandacht en in vertrouwen dat dit bericht ook u zal aanzetten uw steun te betuigen,
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk