Earth Awareness Day is een bijeenkomst van gelijkgestemde mensen, die begaan zijn met het welzijn van de aarde. Zij zullen samenkomen op deze dag om eer te betonen aan Moeder Aarde, hun dank uit te spreken en haar bestaan te vieren. Dit wordt gedaan, omdat zij onze bron is en onze aandacht nodig heeft op dit moment, zodat het bewustzijn op aarde vergroot kan worden. Onze intentie is om helende energie aan de aarde te geven om vrede en harmonie te brengen aan iedereen. Wij zijn natuurwezens en het is tijd om ons te herinneren aan onze verbinding met de aarde, zodat we de verbinding met onze ziel kunnen eren.Voor meer informatie: www.apurposeforlifefoundation.com
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk