• Jun 25, 2010 from 12:00 to 19:00
  • Location: Breda
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Energetische opstellingen zijn deels gebaseerd op het werken met familie-en organisatieopstellingen, deels op het werk van Steve Rother en de groep ( Lightworker metaphysician) en deels op de wijsheid van Sophia en andere energieën.Hoe gaat zo’n opstelling in zijn werk? Een aanwezige in de groep heeft een vraag. Dat kan iedere vraag zijn. Van ziektes of angsten waar je last van hebt tot “ik kan mijn weg in het leven niet vinden”, of “ ik heb relatieproblemen”, of “het loopt niet soepel in mijn leven”, etc.De vraagsteller vraagt of een van de andere aanwezigen jou zelf, het probleem, bijvoorbeeld de ziekte, je ouders, de anderen die met het probleem te maken hebben, willen representeren. De vraagsteller geeft hen een plek in de ruimte en vervolgens wordt in de interactie met degenen die opgesteld zijn de situatie verduidelijkt. Zo wordt helder waar je probleem mee te maken heeft en energetisch kun je in jezelf jouw eventuele blokkades en overgenomen patronen en energieën van anderen teruggeven en loslaten. Zodat je steeds meer jezelf wordt.Kosten van de hele dag zijn € 75,00 inclusief lunch
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk