• Dec 7, 2010 from 22:00 to 23:00
  • Location: vanuit huis via telefoon
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Reiki, magnetiseren, helder zien/voelen, dromen, handoplegging, gebedsgenezing. Was Jezus een reiki master?In het komende telefonisch seminar leg ik iets uit over de spirituele wereld en de daarbij behorende wetmatigheden.De zegeningen en gevaren van deze onzichtbare werkelijkheid en hoe je daar mee om moet gaan.Geef je op via de site www.leveningod.nl en je ontvangt automatisch inloggegevens via de mail
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk