• Sep 11, 2011 at 17:00 to Oct 11, 2011 at 19:15
  • Location: Nieuwegein, kerkelijk centum 'De Bazuin'
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

De bijeenkomsten kenmerken zich door een liefdevolle sfeer waarin mensen een ontmoeting met God ervaren. Iedereen mag zichzelf zijn. Niks moet, alles mag.
God weet wat je nodig hebt en is de Bron van alle heling.
Het is ons verlangen een liefdevolle en veilige sfeer te creeren waarin jij Gods Liefde mag ervaren en zelf je genezing van God mag ontvangen.
Wij kunnen niet genezen maar we kunnen je helpen God te ervaren en je te openen voor Zijn genezende kracht.

We beginnen de middag om 15:00 uur met koffie en thee.
Daarna zal Jolande Bijl een korte inleiding geven waarna we de Heilige Geest de ruimte geven om mensen aan te raken en bemoedigende woorden door te geven.
Vaak ervaren mensen direkt al een hele bijzondere tegenwoordigheid van Gods liefde.

Hieronder een getuigenis van de vorige bijeenkomst van een van de bezoekers.

Voordat wij naar de bijeenkomst toe kwamen voelde ik al heel veel liefde door me heen gaan. In de zaal voelde ik net alsof iemand een hand op mijn rug had gelegd wat heel prettig was.
Tijdens het bidden in de zaal kreeg ik een bijzondere ervaring. Het leek net of ik leugels zag en kreeg het gevoel van je wordt gedragen geef alles maar af,
het is goed zo. Daarna zag ik geel witte licht, eerst een hoofd en daarna een lichaam wat echt straalde, het leek net of ik mezelf zag, heel bijzonder.
Ook de boodschap van God via Jolande vond ik heel fijn. Net zoals de zegening van God via Robert en Margo was heel intens dit gevoel heb ik nog steeds.

Na ongeveer een uur hebben we een pauze waarin we wat drinken met elkaar en er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Ook zal er een boekentafel aanwezig zijn.
Na de pauze zal ik iets delen en daarna ze er gelegenheid zijn om gebed te ontvangen.
We willen de middag afsluiten rond 17:00 uur.

De bijeenkomsten staan in het teken van bemoediging en ervaring met Gods liefde.

De toegang is gratis. Er is gelegenheid voor een donatie om de kosten te dekken.

 

graag even opgeven via de site http://www.leveningod.nl/healing-11-september.html

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk