Het mysterie van het leven


Het zijn de oudste vragen van de mensheid: waar komen wij vandaan, waar gaan wij heen? De natuurwetenschappen zijn er tot op heden niet in geslaagd een antwoord te formuleren op deze vragen, al zijn er uiteraard sommigen die denken van wel. Misschien moeten er meerdere antwoorden gegeven worden, en schiet één antwoord sowieso tekort. Misschien ook, is het nodig dat de steller van de vraag zelf verandert, wil er een zinnig antwoord kunnen binnenkomen.

In een reeks bijeenkomsten buigen we ons over vragen naar het levensmysterie. We zullen uitgaan van drie werkhypotheses:

I.de vraag naar het levensmysterie kan op verschillende wijzen gesteld worden, zonder op te houden één vraag te zijn;

II.de vraag naar het levensmysterie vraagt om meerdere antwoorden; één enkel antwoord zit er per definitie naast;

III.om de vraag naar het levensmysterie adequaat te benaderen, moet de vraagsteller zelf veranderen van houding.

Om verder te komen met onze vragen zullen we uitgaan van literaire, spirituele en filosofische bronnen. Zonder terug te grijpen op bronteksten, tasten wij algeheel in het duister en raken wij het spoor bijster. Eigen ingangsvragen vormen de leidraad van de cursus.

 

https://www.stichtingakademeia.nl/het-mysterie-van-het-leven#

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk