• Mar 4, 2011 from 18:45 to 22:00
  • Location: Studio Dok
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Het kunstenaarsinitiatief voor het produktiehuis AARDPEERprojecten zoekt betrokkenen voor support en ondersteuning.

Opgave voor 1 maart via: info-aardpeer-projecten.nl
waarna bevestiging volgt
Locatie Amsterdam-Centrum
Aanvang; 17 - 20 uur
bijdrage maaltijd € 12,- excl drankjes

Het produktiehuis werpt samen met onderzoekers, kunstenaars en buitenlui een ander licht op een nieuwe manier van denken. Hokjesgeest, egogehalte en dualisme worden naar de oude tijd geschoven. Het prefereert nieuwe waarden als heelheid te onderzoeken in een tijd van globalisering; hierbij worden verbanden benadrukt. Het onderzoekt bijvoorbeeld hoe oordeelvorming in deze tijd invloed heeft op toename van radicalisering en onachtzaamheid in wetenschap, onderwijs en media. Het zijn maatschappelijk gerelateerde issues die onze aandacht verdienen.

HOE: met een actieve website (nog tijdelijk under construction) waarop een reeks statements uit interviews via You-Tube geplaatst worden in verschillende edities, met publicaties en het organiseren van diverse exposities en innovatieve meetings.
Voor de bezoeker van dit platform levert het voeding in een tijd van grote veranderingen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk