Momenteel gaan we door een prachtige bewustzijns-shift. Wij van Bezield Geld voelen dan ook diep vanuit ons kern hier aan te willen bijdragen, en bieden daarom een 2weeks online programma aan. Een programma waarin we een heilige ruimte maken die het mogelijk maakt onze trilling te verhogen van angst naar liefde. Een stevig anker van licht, wat de liefdes-frequentie op aarde verankert.

We hebben besloten dit aan te bieden voor een vrijwillige bijdrage, zodat we van de opbrengt de online leeromgeving kunnen inrichten van bezield geld. Een stappenplan om samen de nieuwe aarde te bouwen.

DOEL VAN DIT PROGRAMMA

• De liefdes frequentie verankeren in de materie
• Ontdekken wat jouw hart en ziel nu van jou vraagt
• Bewustwording van blinde vlekken en lekken
• Opschonen van angst-imprinten en collectieve overtuigingen
• Immense shift faciliteren in ontwikkeling (business/ persoonlijk)
• Natuurlijke filters opbouwen voor invloeden van buitenaf
• Jouw uitnodigen om je ware plek in te nemen

Wij beseffen ook dat trilling verhogen een ontwikkelingspad is zonder spiritual by-passing. Anders gezegd er zijn geen short-cuts. Elke frequentie heeft zijn eigen wetten en waarheden, en bepaalde inzichten moeten inklikken op meerdere lagen. Van mentaal, naar emotioneel, tot aan aards en spiritueel. Wel kunnen we door gebruik te maken van de Storm, processen versnellen, omdat we tegenwoordig kwantum stappen kunnen zetten in onze ontwikkeling.

INHOUD

• 2 live online events met: activaties & sharings
• Dagelijks meditaties gericht op heling en bewustwording
• Mails met support, tools en werkwijzers
• Twee weken samen bouwen aan een heilige ruimte

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk