• Aug 20, 2008 all day
  • Location: Filmwijkcentrum
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Serie van 10 (dinsdag)avonden.In deze introductiecursus werken we met 5 'lijnen':- Brug van Licht hartmeditaties- Dymanische meditaties (meditatie vanuit 'actie')- Meditaties op de ademhaling- Stiltemeditaties (Zen, de moeder van alle meditaties)- (esoterische) Kennisoverdracht: mensbeeld, godsbeeld, wereldbeeld, spirituele wetmatighedenKosten: € 150,-; de eerste les kan als proefles mee gedaan worden (a € 15,-).Deze cursus kan ook bij bedrijven worden gegeven, eventueel aangepast aan de bedrijfscultuur of toegepast op de toepassing van meditatie en spiritualiteit in een werkomgeving.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk