• Jan 13, 2013 from 12:00 to 19:00
  • Location: Haarlem
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Nu, in de nieuwe golf van energie die al een tijd op Aarde is, gaat het over harmoniseren, over magnetisme (aantrekkingskracht) en over het creëren van jouw eigen werkelijkheid. 

Ben jij al zover dat je beseft dat je met je liefdeslicht (je gevoel en verstand) JOUW werkelijkheid creëert?

Wow, is dat schrikken! Dat betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor jouw werkelijkheid. Daarom de vraag: “Hoe mooi wil je het hebben?”. Ga je kijken naar je onmogelijkheden, je pijn, je belemmeringen, je drama… of stop je daarmee en ga je liefde voor jezelf creëren en van de aarde een paradijs maken, je mogelijkheden benutten en beseffen dat jij God bent?

Deze dag dagen we je uit die stap te zetten!

Kom genieten van jezelf, van je ware jij!

Meld je aan door een mail te sturen naar Anna-Maria, info@lanakila.nl en Marga Nijenhuis, marga.nijenhuis@online.nl

Kosten: € 85,- . inclusief koffie, thee en lunch.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk