Keys of Ankh is de sleutel van het leven, de sleutels tot Ascensie. Gebaseerd op verloren kennis en informatie uit het oude Egypte en gaat over het leven zelf. Deze tijdloze wijsheid wordt nu onthult, om ons te initiëren en te helpen bij het maken van deze overgang. We gaan werken met de "Seals of Love" die je in lijn brengt met je bestemming en de nog niet ontdekte en ontwikkelde talenten.

 

 Deze versnelling waar we in terecht zijn gekomen, is meer dan een persoonlijke gebeurtenis, het is universele kosmische gebeurtenis waar de gehele Melkweg bij betrokken is en deel van uitmaakt. Achter dit sterrenstelsel, vinden we andere sterrenstelsels. Dit uitlijnings- proces (galactic alignment) heeft de intentie om de overgang te maken naar een hoger bewustzijn, liefdevolle omgeving verlicht door een onzichtbare straling en bezielt door de goddelijke aanwezigheid. Buiten het bereik van ons huidige bewustzijn en voorbij alle vormen van leven zoals wij dat nu kennen is er een potentieel in ons aanwezig, die nog niet is aangesproken. 

Werken met de ‘seven Seals of Love’ brengt je in lijn met je bestemming, ascensie en verhoogt de trilling. Je leven ontvouwt, om zo alle versies van jezelf te onthullen. Het geeft een dieper inzicht in de menselijk conditioneringen en de essentie. Helpt om de nog onbenutte talenten en kwaliteiten te ontdekken, voor een leven in liefde en vreugde. 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk