• Jul 2, 2015 from 21:30 to 23:45
  • Location: Praktijk Agepe Coach Nieuwegein
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Donderdagavond 2 juni geef ik wegens succes van de vorige lezing vanuit mijn coachings praktijk in Nieuwegein opnieuw een lezing over het genezend aanraken in liefde zoals Jezus dat deed.
Na de pauze zal er weer gelegenheid zijn voor het ontvangen van een zalving en bidden met zieken met elkaar en voor elkaar. Dit is een heel bijzonder samenzijn waarin velen diep worden geraakt door Gods Liefde.
Nevelgaarde 20, Nieuwegein, 19:30 uur. (koffie vanaf 19:15 uur)

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk