We zijn heel blij je de nieuwe publicatie van EnlightenNext aan te kunnen bieden!Deze uitgave laat ons zien wat het betekent om een evolutionair perspectief toe te passen op cultuur: individuen en organisaties die zichzelf laten impliceren door een evolutionaire visie en er voor kiezen deze bewust tot uitdrukking te brengen in hun werk en leven.Ons hoofdartikel mag je zeker niet missen: het beschrijft het razend interessante gebied van het bewustzijnsonderzoek, waar wetenschap en spiritualiteit elkaar steeds meer vinden.Na het succes van onze laatste digitale publicatie zijn we blij dat deze publicatie mogelijk is gemaakt door de steun en medewerking van een drietal sponsoren: Gaston Remmers, Mireille Wiegman en Ton Huijzer.Deze drie geïnspireerde en actieve individuen die hun krachten bundelen en hun werkterrein - gebiedsontwikkeling - benaderen vanuit een evolutionair perspectief, presenteren zich in deze uitgave en delen met ons de concrete resultaten van hun werk.Wij zijn trots hen te verwelkomen als partner en sponsor en kijken uit naar de ontwikkeling van onze samenwerking.We hopen je met deze publicatie (verder) te betrekken bij het onderzoek naar de levende dynamiek tussen bewustzijn en cultuur. En we willen je van harte uitnodigen bij onze evenementen om samen te onderzoeken en te ervaren hoe we onze wereld bewust ontwikkelen.Wil je je netwerk kennis laten maken met deze publicatie dan kun je ons mailen en lees de publicatie onder op de pagina van: www.EnlightenNext.nl.Veel plezier met lezen van deze publicatie en wellicht snel tot ziens!Met hartelijke groeten,Nisha BrounsUitgever
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk