Wil je als ondernemer succesvol ondernemen en tevens tot grote zegen zijn voor mens en maatschappij en een krachtige positieve invloed uitoefenen op aarde via je onderneming, dan zul je rekening moeten houden met de spirituele wetten van de kosmos. De ingeschapen wetten van God die werken voor iedereen. Ongeacht cultuur of achtergrond, religieuze overtuiging of politieke overtuiging. Ongeacht leeftijd of geslacht en of je er in gelooft of niet. De wetmatigheden van God werken altijd zonder uitzondering

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk