Bij deze gelegenheid kan men aan Christiane Beerlandt vragen stellen over alles wat "Het Leven" aangaat... ook over alles wat Jouw Leven aangaat : alle mogelijke ziekten, gebeurtenissen op je levenspad, emotionele problemen, zin in bepaalde voeding, oersymboliek van dieren, astrologische vragen, hoe functioneren in deze maatschappij, relaties, seksualiteit, dromen, wereldgebeurtenissen, onsterfelijkheid, lichaamsgewicht, enz., enz. ... Bij het beantwoorden maakt Christiane Beerlandt gebruik van haar speciale vermogens. Vragen kunnen mondeling of schriftelijk (anoniem) gesteld worden. Door de liefdesvibratie en de levenskracht die van haar wezen uitgaan is een lezing door Christiane Beerlandt steeds een heel bijzondere, voor velen onvergetelijke belevenis.Christiane Beerlandt werd geboren met een uitzonderlijk talent dat haar toelaat om ‘helder te zien' in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze zonder pardon korte metten met ‘zweverijen' die onze tijden welig tieren. Het kaf van het koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk