• Nov 15, 2014 at 12:00 to Nov 16, 2014 at 19:00
  • Location: NH Atlantic Hotel en SouthEast
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Buitengewone genezingen worden door veel artsen kritisch beschouwd, wanneer ze op zuiver geestelijke weg tot stand zijn gekomen. Door het opnemen van de geestelijke geneeskracht ervaren echter steeds meer mensen genezingen, zelfs van ongeneeslijk lijden, evenals van psychische en lichamelijke verslavingsziekten.

De lezingen  zijn een onderdeel van een internationale reeks van lezingen in meer dan 70 landen door artsen en natuurgenezers die deel uitmaken van de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep. De referenten, Dr  Blättner (KNO-arts) en Dr. Ohlendorf (Kinderarts) zullen tijdens deze lezingen ingaan op de medische bewijsbaarheid van de genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno Gröning . Gedocumenteerde genezingen zullen worden voorgesteld en verklaard. Langs deze weg gezond geworden personen zullen over hun genezing vertellen. De wetmatigheden van de geestelijke geneeswijze worden uiteengezet. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid, de werking van de geestelijke geneeskracht aan zijn eigen lichaam te ervaren.

Alle geïnteresseerden zijn welkom  op zaterdag 15 november van 10.00-12.00 uur in het NH Atlantic Hotel, Deltaplein 200, 2554 EJ DDen Haag -Kijkduin en zondag 16 november van 15.00  tot 17.00 uur SouthEast, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV in Amsterdam. . De toegang is vrij, een bijdrage wordt gevraagd.

Verdere informatie in Internet http://www.bruno-groening-.org/nederlands of telefonisch 0475-326068

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk