• Oct 15, 2009 from 16:00 to 17:30
  • Location: omgeving langevelderslag Noordwijk
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Natuurwandelingen: door duinen en velden geneeskrachtige planten ontdekken en leren gebruiken. Eerstvolgende data:15 oktober om 14.00. De wandeling duurt ongeveer 1½ uurkosten: €22,50De natuur en de planten zijn mijn grote passie en liefde,Ik zie het als mijn taak om ieder die dat wil hem of haar de oorspronkelijke kennis door te geven over natuurlijk genezen en gezond zìjn en deze kennis in zichzelf weer te integreren/activeren. De aarde heb ik altijd als mijn liefdevolle voedende moeder gezien en mijzelf als haar geliefde kind, vrij om mijzelf te ont-dekken en de vreugde van mijn wezen -en kunnen vervolgens weer met haar en heel de schepping te delen. Nu is voor mij de tijd om dit volledig te doen, ik wil ook graag samenwerken met anderen om samen gezondheid en geluk te creeren voor ieder-een. Ik geloof in de Schepper als onze vader en in ons mensen als mede-scheppers. Laten we samen weer gezondheid en geluk scheppen, niet ten kóste, maar met medewerking van de prachtige natuur en alle gaven aan óns geschonken!
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk