• Sep 29, 2014 from 20:30 to 23:00
  • Location: Beurs van Berlage (Raadszaal)
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Ter viering van de huidige, ware tijdgeest Michaël, als denkvorst de bestrijder van de “onrechtmatige vorst van deze wereld”, zal op maandagavond 29 september as. in de historische raadszaal van “Het Nieuwe Volkspaleis” of te wel de Beurs van Berlage in de hoofdstad Amsterdam het boek “Een Nieuwe Economische Orde – Rudolf Steiners sociale organica” van de Duitse industrieel èn antroposoof/filosoof Herbert Witzenmann (1905-1988) gepresenteerd worden.  Ook dit evenement staat in het teken van de inspiratiebron van de antroposofie: Het Nieuwe Christendom en is als zodanig georganiseerd door de Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.).

100 jaar geleden schreef de architect en socialist Berlage tijdens het werk aan zijn beurs: “Ik besef me dat dit het meest kapitalistische gebouw van Amsterdam is, maar zodra de economie instort wordt deze beurs een volkspaleis. Een plek waar ontmoetingen, kennis delen en samenwerken centraal staan.” Hoewel het gelukkig (nog) niet tot een totale instorting van de wereldeconomie is gekomen, heeft de op sociaal kapitaal, d.w.z. menselijke vaardigheden gebaseerde organisatie “Berlage meet & workspace” het Nieuwe Volkspaleis aan het Beursplein kunnen “bezetten” met het doel o.m. om dus door middel van vruchtbare kennisdeling en samenwerking de door permanente crises geplaagde en de wereldvrede ernstig bedreigende wereldeconomie op een (meer) aarde- en mensheidslievende grondslag te stellen.

“Een Nieuwe Economische Orde”  omvat naast de inleiding “De hele aarde vormt, als economisch organisme gedacht, het sociale organisme en, religieus-kosmologisch beschouwd, het lichaam van Christus” en een aanhangsel “Rudolf Steiners reddingsimpuls in Europa en de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog” van de uitgever over o.m. de noodlottige tegenwerking en apathie waarmee de invoering van het begrip “sociale organica” alzijds te kampen had en heeft, plus een voorwoord van de oorspronkelijke Duitse uitgever en oprichter van de natuurvoedselketen Alnatura, Götz Rehn, de vier volgende hoofdstukken, hoofdstukken waarin de bovengenoemde sociaal-organische denkwijze met een beroep op de nodige denkinspanning van de welwillende lezer exemplarisch wordt uitgeoefend – in het vierde deel wordt zelfs ontwikkeld hoe de sociale organica als moderne godsdienst, d.w.z. dienst aan de mensheid en aarde als lichaam van Christus, kan worden beschouwd:

 1.       Rudolf Steiners sociaal-organische basisidee voor een nieuwe economische orde

2.       De sociale basisidee van onze tijd

3.       Methodologie der bevrijding – Over sociaal-organische structuurverandering en modelvorming

4.       Impulsen voor de oprichting van een sociaal-organisch modelbedrijf

Graag aanmelden i.v.m. met de catering en opstelling op http://nieuwe-economische-orde.blogspot.nl/  of op info@willehalm.nl.  

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk