Een ‘rituele’ avond voor ouders van wie een zoon of dochter uit huis is gegaan of plannen heeft om dit binnen een jaar te doen.

Is één van de volgende vragen op jou van toepassing:

Zou je wel aandacht willen geven aan deze belangrijke gebeurtenis maar weet je niet hoe?

Vind je het lastig dat je kind het huis uit is/gaat maar wil je hem of haar niet belasten met jouw gevoelens hierover?

Zou je andere ouders in dezelfde situatie willen ontmoeten?

Wil je in een veilige omgeving eens wat dieper stilstaan bij jullie gezamenlijke leven dat nu gaat veranderen?

Kom dan naar deze bijzondere avond waar je stilstaat bij dit afscheid, wat het voor jou betekent en wat zich voor nieuwe mogelijkheden kunnen aandienen.

Met elkaar spreken we een vervolgdatum af om deze fase met een labyrintloop af te sluiten.

info: 06-30844424 marion@ruimtevoorrituelen.nl www.ruimtevoorrituelen.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk