• Apr 14, 2016 at 21:00 to Jun 9, 2016 at 23:30
  • Location: Zennergi Centrum voor Bewustzijn en Zelfontwikkeling
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Mindfulness gaat om "aandacht" schenken aan het huidige moment zonder te oordelen. Op wetenschap gebaseerd leren mensen tijdens deze aandachtstraining hoe om te gaan met stress, pijn, piekeren, slapeloosheid,....

Meer mindfulness? Uw sleutel tot Succes!

Mindfulness als aandachtstrainging blijft aan populariteit winnen. Van een hype is al langer geen sprake meer nu er meer dan 1500 gerelateerde wetenschappelijke artikelen, een toenemend aantal boeken én een eigen wetenschappelijke tijdschrift "Mindfulness" verschenen zijn.

Nu Mindfulness als relaxatie en stressreductiemethode zijn effectiviteit bewijst zien we ook dat de effecten veel verder gaan. Terwijl structurele veranderingen in het brein iets fundamenteels aantonen gaat het in essentie om bewust aandacht geven aan elke ervaring in het hier en nu.

Positieve resultaten van onderzoek:

-Verhoogde concentratie

-Minder ziekte & presenteïsme

-Beter omgaan met veranderingen en samenwerken

-Minder stress & beter slapen

-Betere levenskwaliteit & meer sociaal contact

-Minder kans op depressie & burn out

-Meer veerkracht & energie

-Meer levensvreugde en beter omgaan met emotie

-Verhoogd gevoel van algemeen welzijn

Dé succesfactoren van Mindfulness zijn enerzijds de wetenschappelijke basis maar anderzijds de samensmelting tussen Westerse psychologie & Oosterse Meditatie.

In een steeds complexer wordende maatschappij met overvloed aan afleiding is het een uitdaging om focus en aandacht te behouden om ons geluk te creëren én te ervaren. Dit is dé sleutel voor een gelukkige toekomst.

Zij zijn er al bij!

Volgens Testaankoop is 1 op 10 mensen al in aanraking gekomen met Mindfulness, heeft 7 op 10 er al van gehoorde en investeren bedrijven als P&G, Belgacaom, Proximus, Unilever, Universiteit Gent & Vlerick Management al in welzijn. Bent u de volgende?

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk