• Nov 28, 2014 from 21:00 to 23:00
  • Location: school Het Schateiland
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

Bruno Gröning, de meest opmerkelijke Duitse genezer, leerde ons dat er een universele levenskracht bestaat, die vrij ter beschikking staat voor alle mensen overal ter wereld. Hij noemde deze kosmische energie “Heilstrom” en vergeleek de mens met een batterij die steeds weer opgeladen moet worden, om gezond en daadkrachtig vorm te geven aan zijn leven.

Binnen de Bruno Gröning-Vriendenkring zijn er wereldwijd regelmatig informatieve lezingen, waarbij geïnteresseerden kunnen ervaren en leren, hoe zij deze goddelijke kracht dagelijks voor zichzelf kunnen gebruiken. Duizenden mensen zijn daardoor al gezond geworden, zoals de vele verschillende genezingsberichten aantonen. Zo zijn er genezingen van organisch lijden, bijvoorbeeld osteoporose, artrose, kanker, hartzieken, MS, maar ook van andere ziekten, zoals depressies en allerlei verslavingen.

In de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep van de Bruno Gröning-Vriendenkring worden dergelijke genezingen zorgvuldig onderzocht en gedocumenteerd.

De toegang is gratis en vrijblijvend, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor tel. informatie 015-2579632

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk