Ontmoeting in het Hart

Satsang met Prajnaparamita

Prajnaparamita heeft haar leven gewijd aan het ont-dekken van haar wezenlijke natuur.
Na een zoektocht in psychologie, religie en filosofie, ontmoette zij uiteindelijk haar Guru en kon haar ware innerlijke reis beginnen. Tijdens vele jaren van onderricht gaf zij alle besef van een afgescheiden ‘ik’ op, en gaf haar hart, haar denkbeelden en haar leven terug aan de totaliteit van het bestaan. Na haar ontwaken kreeg ze de opdracht van haar meester om haar leven beschikbaar te stellen en een ieder te inspireren die het verlangen heeft tot innerlijke bevrijding te komen.

In deze tijd voelen steeds meer mensen wereldwijd de noodzaak om hun leven te keren
van het hoofd naar het hart, van ik naar Gij, waarmee liefde en een groots mededogen geleefd kunnen worden voor allen en al wat is. De bijeenkomsten met Prajnaparamita zijn daartoe een voortdurende inspiratie.

Hoewel Prajnaparamita een weids bereik van non-dualistisch onderricht heeft ontvangen,
is haar expressie speels, verfrissend en van een grote eenvoud, in een voortdurende aanmoediging waarheid te leven en te ontspannen in louter zijn, in de tempel van je hart.

Het onderricht is universeel, allen en alles insluitend en niemand en niets uitsluitend.
Er zijn geen dogma’s en geen geloofsovertuigingen, maar een openheid naar alle religies en denkbeelden. Er wordt verantwoordelijkheid ontwikkeld en een diep besef dat wij met z’n allen leven op deze prachtige aarde en dat een ieder kan bijdragen, tenminste door licht, vreugdevol en dienend te leven, met een open blik voor de wereldgebeurtenissen en respect naar allen.

www.prajnaparamita.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk