Vaak is het moeilijk om gevoelige onderwerpen op een effectieve manier aan de orde te stellen. Vraagt u zich wel eens af hoe u uw werkelijke mening kunt geven zonder te verdedigen, boos te worden of dit bij anderen op te roepen? Of hoe u ervoor kunt zorgen dat u zichzelf en ook de ander zich echt gehoord voelt? Met andere woorden, hoe u kunt bereiken wat u wilt bereiken zonder ongewenste bijeffecten te veroorzaken?U bent niet de enige. Uit veel publicaties en onze jarenlange ervaring blijkt dat vrijwel iedereen deze situaties meemaakt en soms of regelmatig het gevoel heeft niet begrepen of gehoord te zijn. En bij gesprekken tussen mannen en vrouwen lijkt dat nog vaker te gebeuren. Toch hoeft dat niet: ook u kunt leren om werkelijk open te communiceren en daarmee uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. Om te zeggen wat u op uw hart hebt en open te staan voor de zienswijze van de ander.Het probleem is vaak dat mensen zich ongemakkelijk voelen om werkelijk te zeggen wat ze vinden. Of niet bereid zijn om te luisteren naar de mening van een ander. Het resultaat is onbegrip, irritatie, knelpunten in samenwerking, onderlinge spanningen en noem maar op.Met ‘collaboratieve’ communicatie kunt u hier verandering in brengen. Dat is goed nieuws voor uzelf en voor uw omgeving, zowel zakelijk als privé. Met name tussen M/VIn de 6-dagdelen durende praktijk gerichte workshop ‘Op weg naar een nieuwe balans, vrouwen en mannen’ leert u vanuit begrip voor de oorzaak van veel misverstanden, wantrouwen en conflicten, effectiever te communiceren, met name over gevoelige onderwerpen.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk