Nine Star Ki wordt beschouwd als een van de oudste vormen van astrologie ter wereld. Zij is gebaseerd op de gedachte dat alles in de kosmos verbonden wordt door een permanente energiestroom; de Ki of Chi energie. 
Nine Star Ki astrologie biedt inzicht in de werking van deze energiestroom in het leven van de mens. Het laat de rode draad zien die zich wil openbaren en waaraan je houvast kunt ontlenen. Het laat zien waar de uitdagingen liggen, de talenten en kwaliteiten èn de valkuilen. 
Nine Star Ki astrologie biedt op vrij simpele wijze inzicht in de enorme hoeveelheid informatie waaruit een mens is opgebouwd.
Voor het volgen van deze opleiding is het raadzaam eerst een workshop Feng Shui of Nine Star Ki gevolgd te hebben of deel te hebben genomen aan de opleiding Feng Shui Level I. Toelating in overleg.

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk