“Break your boundary, communicate with nature,
gives you infinite knowledge to heal yourself and others.”

SJAMANISME is kennis uit een ander energetische wereld. Niet iedereen heeft contact tot dit niveau
of kan met de krachten van deze wereld omgaan. Er zijn regels en er is ervaring voor nodig. Als men
in dit niveau instapt door het volgen van een training is bescherming en een afgebakend leergebied
nodig.
Sjamanisme is de kennis over hoe deze wereld door energieën wordt geregeerd, een Sjamaan is de
persoon die in staat is hier zelfstandig verandering in aan te brengen.
Om een Sjamaan te worden moeten er vele niveaus doorlopen worden en contacten worden
opgebouwd met ondersteunende energieën uit deze wereld.

Het bezitten van Sjamanistisch inzicht biedt de mogelijkheid om boven op alle andere ‘natuurlijke’
genezingsmethoden kracht uit te oefenen via de natuur en het Universele om het doel te creëren
wat jij voor ogen hebt.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk