Veel mensen hebben zich tot de aankoop van een prachtige pendel laten verleiden met de verwachting dat ze er meteen mee konden werken. Dat viel tegen. Pendelen leer je namelijk net als zwemmen niet uit een boekje. Daar moet je les in krijgen. Dan kun je antwoorden zoeken op vragen betreffende beroep, edelstenen, financiën, gezondheid, relaties en nog veel meer. Vertrouwen krijgen in de pendel is een must voordat je op antwoorden in kunt gaan.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk