Tijdens Satsang trekken we het uit elkaar, enerzijds zijn we mens, anderzijds zijn we ziel. hoe benaderen we dingen van ons leven als mens, en hoe als ziel. daartussen zit het grootst mogelijke contrast. Dat is waar we tijdens Satsang naar kijken.

Hier zijn een paar leuke voorbeeldjes waar het zoal over kan gaan...

Als mens zijn we vaak (bewust of onbewust) bang om helemaal in ons licht te gaan zitten, om helemaal ons allerhoogste potentieel te gaan leven. We zijn bang omdat we denken dat het licht de duisternis aantrekt. Maar is dat ook zo?

Pure vreugde is echter iets heel anders dan gelukkig zijn. Gelukkig is van ons mensstuk. Gelukkig zijn vanuit ons mensstuk is voorwaardelijk. Niet onvoorwaardelijk. We voelen ons gelukkig als in het moment aan alle voorwaarden is voldaan. Dit soort gelukkig zijn vanuit ons mensstuk, en is dus net zo goed een illusie als ongelukkig zijn. Je gelukkig voelen of ongelukkig voelen zijn twee kanten van de dezelfde medaille, het is allebei een illusie, het is allebei niet het ware, niet echt, niet de ultieme waarheid. We denken iets en daar komt een gevoel uit voort.

Je bent van harte welkom bij deze kleinschalige bijeenkomst. 

Graag even aanmelden via een mailtje naar info@satsangmetmaria.nl

Ik hoop je te mogen ont-moeten,

Namasté,

Maria

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk