TAROT CURSUS VOOR BEGINNERS.

Een fascinerende reis door de wereld van de Tarot, waarbij je kennis maakt van de weg die de ziel aflegt in dit leven.  In 6 middagen of avonden leer je werken met de symbolentaal van de  TraditioneleTarot. De nadruk in deze cursus ligt op het spelenderwijs leren duiden van de kaarten,  want dit is iets dat je namelijk niet uit een boekje kunt leren.

In groepsverband leer je de leggingen  interpreteren zodat ook jij na 6 avonden dit bijzondere instrument leert en kunt gebruiken.

De lessen worden om de week gegeven zodat je ook de tijd hebt om te oefenen voor dat we aan een volgende les beginnen..                                                                          

Er wordt gewerkt met Rider Waite Kaarten, Hansons Roberts deck of de Tarot van Juliet Sharman-Burke.          

Start  6 januari 2016 te Rotterdam van 19.30 tot 22.30 uur (6 woensdagavonden)

Start  27 januari 2016 te Den Haag en omgeving van 19.30 tot 22.30 uur (6 woensdagavonden)

Docente Rotterdam: Petra Portheine

Docente Den Haag  Caroline Dekker

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk