De training is voor mensen die met mensen werken, meer willen weten over de dialoog, geloven in de meerwaarde die dialoog teweegbrengt, dialogisch willen werken en dialoogmomenten willen creëren en begeleiden in hun eigen omgeving. Dialoog kan worden toegepast en biedt meerwaarde in onder meer: het onderwijs, het bedrijfsleven en de (lokale) overheid en ook binnen gemeenschappen, stichtingen, verenigingen en persoonlijke kringen.

Meer info op www.mensindialoog.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk