• Feb 7, 2011 from 21:30 to 23:30
  • Location: AMALA INSIGHT te Geesbrug
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

In wezen ben je al heel en vol-ledig. Dat is je meest oorspronkelijke en natuurlijke manier van zijn, waarin je zo onbevangen bent als een kind en zo wijs als een grijsaard.

Alleen ben je daarvan afgeraakt doordat je in het leven allerlei ervaringen hebt opgedaan die je noodzaakten tot overleven. Je opvoeders en de maatschappij hebben je niet geleerd met je gevoelens en emoties om te gaan. Ze hebben je verteld hoe jij je behoort te gedragen, wat goed is en wat fout. Hierdoor ben je het vertrouwen in je innerlijke stem in meer of mindere mate kwijt geraakt. Veel van wat je doet, komt voort uit beweegredenen waar jij je niet (meer) bewust van bent. Je denken functioneert optimaal en op volle toeren in een poging grip te houden op je bestaan. Het emotionele denken, waarmee je de controle probeert te houden, maakt transformatie (bijna) onmogelijk.

Ontwikkelen naar heel-zijn bestaat uit 4 blokken die samen een ontwikkelings-traject vormen. Hierin kun jij je bewust worden van wie je in wezen bent en hoe je dat volledig tot uitdrukking kunt brengen in je persoonlijkheid. Het hart (blok 3) is de sleutel die de integratie van het aardse en spirituele mogelijk maakt. Het integreren van het aardse en het spirituele houdt in dat je op een voelende manier leert waarnemen, zodat je voorbij de buitenkant kunt kijken van dat wat gezegd wordt en het gedrag dat mensen laten zien. Naast het (h)erkennen van je innerlijke weten en jouw uniciteit, wordt het voor je mogelijk om dit zonder belemmeringen in het leven van alledag te leven.

Werkwijze:
Bewustwording vindt plaats door ervaringsgerichte en speelse oefeningen waardoor jezelf kunt ontdekken en herkennen hoe iets voor jou werkt of niet werkt en kunnen die veranderingen in gang gezet worden die jij wilt. Jouw ontwikkeling en transformatie kent zijn eigen tijd en zal zover gaan als jij bereid bent te gaan. Je innerlijke drijfveren en verlangens bepalen het tempo.

Daarin is veel ruimte voor jouw persoonlijke inbreng en jouw vragen. In de cursussen wordt zowel aandacht gegeven aan de individuele processen van de deelnemers als aan de interactie tussen de deelnemers en het groepsproces. Uitgangspunt is het hier en nu, datgene wat het meeste aandacht vraagt en mogelijkheden biedt tot bewustwording en transformatie. Je veilig voelen is noodzakelijk om je te kunnen openen en zal daarom in de begeleiding een leidraad vormen in de omgang met jezelf en de andere deelnemers. Na elk blok kun je besluiten of je door wilt gaan met een volgend blok.

Deel 1: Leven in het nu
Leven in het nu is in het moment zijn en ervaren wat er met je gebeurt. Dit kan alleen door in je lichaam te zijn en je lichaam te voelen. In dit blok ga je de verbinding aan met je fysieke lichaam en word je je ook bewust van je fijnstoffelijke lichaam (aura) en ga je de energiestromen in je lichaam bewust activeren. In het nu leven betekent deelnemen aan het leven waarbij jouw energie en jouw manier van waarnemen in relatie tot je omgeving zichtbaar kan worden. Door je emotionele verstrikkingen te gaan herkennen (emotionele wil) en het onderscheid te ervaren met je bewuste wil wordt het steeds meer mogelijk vanuit een innerlijke vrijheid keuzes te maken en om te gaan met jezelf en situaties in je leven.

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk