• Oct 22, 2009 from 17:30 to 19:00
  • Location: de Grote of Catharijnekerk te Heusden-Vesting
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Iedereen is van harte welkom! Vrij entrée. Wel horen we graag even van tevoren of je komt per email: info@spiritinfinance.nlHet boek wordt uitgegeven door Ankh-Hermes te Deventer en gaat over ... Geld. Sommigen lusten er wel pap van. Anderen zien het als verderfelijk voedsel. Vele mensen, rijk, arm of ergens er tussenin, worstelen met geld en materie. Economen en niet-economen. We hobbelen al eeuwen van de ene financiële crisis naar de andere. Zowel als individu als samenleving. Het is de hoogste tijd om ons te genezen van oude starre denkwijzen en gevoelens over geld. Goed Nieuws! Het zijn juist onze worstelingen met geld die ons vrij kunnen maken. Wat een zegening dat zoveel mensen denken een probleem met geld te hebben. Omhels je geldproblemen en leer ze lief te hebben. Begrijp waarvoor ze staan. Leer hoe jij de Licht kan laten schijnen op de financiële problemen in jouw wereld. Doe het niet alleen, maar samen met je Spirit! De aarde zal je dankbaar zijn!
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk