In deze inspirerende avonden geeft Hans van Dalsum een vernieuwende filosofische en spirituele indruk van wie we ten diepste zijn, waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. Je hebt na deze bezinningsavonden een groter perspectief op jezelf, je familie, je relaties, je werk en daarmee deNederlandse cultuur waarin we leven. We gaan onderzoeken vanuit een groter perspectief hoe we persoonlijk en cultureel geprogrammeerd zijn. Deze objectieve waarneming laat ons zien wat een enorme invloed de “ik- gerichte” cultuur op onszelf en op elkaar heeft. Wanneer we nu onze ego’s onder ogen komen, zonder ze als probleem te ervaren, krijgen we de mogelijkheid om nieuwe creatieve keuzes te maken.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk