• Sep 29, 2014 at 20:00 to Oct 9, 2014 at 21:00
  • Location: Les Damias, Eourres, Haute Alpes, Frankrijk
  • Latest Activity: Apr 29

Een Vision Quest is adembenemend ritueel en een intens verblijf in de Natuur. Vier dagen en vier nachten helemaal alleen,  op je eigen plek in stilte op de Berg. Om te vasten, bidden, dromen en vragen om een visioen, een inzicht voor je leven. Om je weer te verbinden met je bron, met je diepste verlangen. Als je door de poort van de Vision Quest stapt naar een andere wereld vindt er een verandering in je bewustzijn plaats.  Het vasten en het verblijf in de overvloedige natuur maken je stil en ontvankelijk voor inzichten  en nieuwe beelden. Je ontdekt de essentie van je bestaan en wat er voor nodig is je ziels-verlangen voluit te leven!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk