• Mar 10, 2013 from 21:30 to 23:30
  • Location: Zwartendijk 11 in Monster
  • Latest Activity: Apr 29, 2020

"Tijdens de nieuwe maan verzamelden de vrouwen van een stam zich in wat een 'maanhut' werd genoemd in de Indiaanse traditie of de'rode tent' in het Midden Oosten. Ze verzamelden geen voedsel en kookten niet. Ze gunden zichzelf tijd voor rust en vernieuwing. De vrouwen kwamen samen, richtten hun energie naar binnen en bouwden zichzelf opnieuw op als voorbereiding op de komende maand."
(vrij naar Denise Lynn)

Wil je een avond rusten in vrouw-zijn, andere vrouwen ontmoeten, de stilte ervaren, rituele liederen zingen en delen met gebruik van de praatstok? Kom dan naar deze rituele avond in de tipi rond de dag van de nieuwe maan.

06-30844424, marion@ruimtevoorrituelen.nl www.ruimtevoorrituelen.nl

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk